สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บสย. -สวทช.-สสว. เซ็น KOTEC เกาหลี ดันสตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป​บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างโปรแกรมสนับสนุนการเติบโต การพัฒนา Tech- startup  SMEs ของแต่ละกลุ่ม โดยการลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน บสย. เข้าร่วมงานในครั้งนี้

​ทั้งนี้ การทำข้อตกลงดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางพัค ยองซอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง SMEs and Startups (MSS) สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะเจ้าภาพ และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งในส่วนของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมี บสย. ช่วยค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-Up & Innobiz อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสเข้าถึงกลไกสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีจากทางภาครัฐและเอกชน และที่สำคัญการข้อตกลงครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลการประเมินศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งจุดแข็งและโอกาสจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ยังได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “Technology Rating Systems for ASEAN Innovation” ซึ่งปัจจุบัน บสย. ได้นำระบบ TTRS (Thailand Technology Rating System) มาใช้สำหรับการประเมินเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ SMEs เป็นการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ บสย. โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานของประเทศเกาหลีใต้

Political News