สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

โอสถสภาเสริมศักยภาพการบริหารซัพพลายเชนด้วยโซลูชั่นจากเจดีเอ

บริษัท เจดีเอ ซอฟต์แวร์ เปิดเผยว่า บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย ได้เลือกใช้โซลูชั่นชั้นนำสำหรับบริหารจัดการซัพพลายเชนในรูปแบบดิจิทัล (Software-as-a-Service: SaaS) ของเจดีเอ

โอสถสภาดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 128 ปี โดยประกอบด้วยธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ธุรกิจรับจ้างผลิตและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ลูกอม โดยผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไปยัง 25 ประเทศทั่วโลก

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่องค์กรระดับสากล โอสถสภาได้ดำเนินการบูรณาการกระบวนการทำงานของส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันระหว่างแผนกต่างๆ และบริษัทในเครือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนบริหารจัดการสินค้าคงคลังของเครือข่ายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ และคาดการณ์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

“เมื่อได้ทำงานร่วมกัน เราพบว่าเจดีเอเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ เจดีเอได้คัดเลือกโซลูชั่นที่ดีและเหมาะสมให้กับโอสถสภาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการซัพพลายเชน ซึ่งจะช่วยให้โอสถสภาสามารถบรรลุแผนและเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว เราเชื่อมั่นว่าการนำโซลูชั่นของเจดีเอมาใช้ในองค์กร ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจ และช่วยให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้อย่างทันเหตุการณ์อีกด้วย” นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โอสถสภา กล่าว

ระบบการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนของเจดีเอ จะช่วยให้โอสถสภาสามารถ:

    เพิ่มความแม่นยำในการประมาณการยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

    จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจในอุปสงค์และอุปทานของสินค้า

    บูรณาการระบบการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง

    รวบรวมอุปทานเพื่อทำให้การวางแผนสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งกระบวนการ

    จำลองทางเลือกในการวางแผนเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว

    ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงสร้างเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและการสนับสนุนที่มีหลากหลายรูปแบบ

“องค์กรที่มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงโอสถสภา ต้องสามารถจัดการความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการซัพพลายเชนในรูปแบบดิจิทัลนับเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะจะช่วยรับมือกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจดีเอมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของโอสถสภา โดยได้ส่งมอบเครื่องมือซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจด้านซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” นายอะมิท บักกา ประธานบริษัทเจดีเอ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวในตอนท้าย

Political News