สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK หารือ DITP หนุนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขยายความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference : GSP) ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยภายใต้บทบาทของ EXIM BANK ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้ 

Political News