สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สายการบินพีชควบรวมกิจการกับวานิลลาแอร์อย่างสมบูรณ์

- "พีช" จะเป็นชื่อทางการค้าหลังการควบรวมกิจการ

- วานิลลาแอร์ได้หยุดให้บริการการบินแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

- พนักงานของวานิลลาแอร์จะถูกโอนย้ายไปทำงานที่พีช และจะถือว่าพีชเริ่มทำธุรกิจในนามของบริษัทใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด (หรือ "พีช" ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซ็นนัง จังหวัดโอซาก้า มีกรรมการตัวแทนและประธานบริหารคือนายชินอิชิ อิโนะอุเอะ) ได้ควบรวมกิจการกับวานิลลาแอร์ อินคอร์ปอเรชั่น (หรือ "วานิลลาแอร์” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ มีกรรมการตัวแทนคือนายชินอิชิ อิโนะอุเอะ) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ วานิลลาแอร์ได้หยุดการดำเนินธุรกิจและควบรวมกับพีชอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 โดยพีชและวานิลลาแอร์ได้เตรียมการควบรวมกิจการมาตั้งแต่มีการประกาศไปในเดือนมีนาคม 2561 ขณะนี้พนักงานของวานิลลาแอร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้ที่ทำงานจนถึงวันสิ้นสุดการดำเนินงาน และผู้ที่ได้เริ่มทำงานให้กับพีชแล้วบางส่วน ได้ถูกโอนย้ายไปทำงานที่พีชแล้ว*1 และพีชจะดำเนินงานในฐานะบริษัทใหม่ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

หลังการควบรวมกิจการ พีชจะกลายเป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในญี่ปุ่นและเป็นสายการบินราคาประหยัดรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น*2 โดยพิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในแต่ละปี ทั้งนี้พีชยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง และจะดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และก้าวขึ้นเป็นผู้นำสายการบินราคาประหยัดในเอเชียที่ส่งมอบคุณค่าใหม่ๆ ให้กับผู้คนทั้งในญี่ปุ่นและทั่วเอเชีย

ที่ผ่านมา พีชถือเป็นสายการบินราคาประหยัดชั้นแนวหน้าในประเทศญี่ปุ่นที่รักษาคุณภาพบริการด้านการบินไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ส่วนวานิลลาแอร์ก็มีการขยายเครือข่ายการบินโดยมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ดังนั้นการควบรวมกิจการระหว่างพีชและวานิลลาแอร์จึงเป็นการผสานความแข็งแกร่งของทั้งสองสายการบิน และช่วยให้พีชมีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันไม่เพียงเฉพาะในญี่ปุ่น แต่ครอบคลุมทั้งตลาดเอเชีย หลังการควบรวม พีชจะยังคงให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งวานิลลาแอร์และของตนเองไว้ โดยเป้าหมายของบริษัทคือการเป็นสายการบินราคาประหยัดชั้นแนวหน้าในทวีปเอเชียที่มีการเติบโตและสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับสังคม

สรุปรายละเอียดของบริษัทฯ หลังการควบรวมกิจการ (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)

- ชื่อ: บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด

- กรรมการตัวแทนและประธานบริหาร: นายชินอิชิ อิโนะอุเอะ

- จำนวนพนักงาน: 1,649 คน (ไม่รวมพนักงานชั่วคราวและพนักงานที่โอนย้าย)

- จำนวนเส้นทางการบิน: 19 เส้นทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 18 เส้นทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมแล้ว 37 เส้นทาง)*3

- จำนวนของเมืองที่ให้บริการ: 14 เมืองในประเทศญี่ปุ่น และ 7 เมืองในต่างประเทศ

- จำนวนและชนิดของเครื่องบินที่ใช้: 28 ลำ  รุ่น A320-200*4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News