สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK และคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. หารือแนวทางพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคต และหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยในประเด็นการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

Political News