สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK ร่วมประชุมประจำปีกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันชั้นนำของโลก

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK เข้าร่วมการประชุมกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคขององค์กรรับประกันชั้นนำของโลก (Berne Union Annual General Meeting 2019) ซึ่งมีผู้แทนองค์กรรับประกันจากภาครัฐและเอกชนกว่า 80 แห่งทั่วโลก หารือถึงแนวทางสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงแนวทางการให้บริการประกันการส่งออกและลงทุน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ณ เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย เมื่อเร็วๆ นี้

Political News