สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กสิกรไทยตั้งเป้าปี63เน้นใช้ดาต้าปล่อยสินเชื่อรวมเติบโต 4-6%

ธนาคารกสิกรไทยมองปี 2563 ปัจจัยท้าทายกดดันเศรษฐกิจไทยต่อเนื่อง เดินหน้าสร้างบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งชีวิตและธุรกิจ มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มการปล่อยสินเชื่อรายย่อยด้วยการใช้ศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งเป้าหมายสินเชื่อรวมเติบโต 4-6%

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ เงินบาทที่ยังคงแข็งค่าส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คาดว่าปี 2563 การส่งออกไทยจะขยายตัวติดลบที่ -2% ด้านภาคเศรษฐกิจภายในประเทศจะเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ จากการเดินหน้าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทิศทางดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

ภายใต้ปัจจัยความท้าทายต่าง ๆ  ธนาคารกสิกรไทยกำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 2563 กำหนดเป้าหมายธุรกิจ “To Empower Every Customer’s Life and Business” ในการเป็นสถาบันการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างนวัตกรรมทางการเงิน และทำงานเชิงรุก เพื่อส่งมอบบริการมาตรฐานสากล และคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วยการประสานพลังเทคโนโลยีและบุคคลากรคุณภาพ เพื่อตอบสนองลูกค้าทั้งการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ

ธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี 2563 โดยตั้งเป้าการเติบโตเงินให้สินเชื่อรวมที่ 4-6% แบ่งเป็นสินเชื่อธุรกิจลูกค้าบรรษัทเติบโต 2-4% สินเชื่อธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการเติบโต 1-3% และสินเชื่อลูกค้าบุคคลเติบโต 9-11% อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net Interest Margin:NIM) อยู่ที่ 3.1ถึง 3.3% อัตราการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ -5 ถึง -17% ในส่วนของคุณภาพสินทรัพย์ คาดว่ามีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL Ratio Gross) ที่ 3.6-4.0%

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

KBank focuses on using data in lending in 2020, targeting loan growth of 4-6%

KASIKORNBANK (KBank) expects the Thai economy will continue to face several challenges in 2020. Placing its emphasis on services that meet customers’ business and lifestyle needs, effective cost management and using data in lending to retail customers, KBank aims to see its loan growth of around 4-6 percent in 2020.

Mr. Banthoon Lamsam, KBank Chairman of the Board, said that the Thai economy in 2020 will be challenged by numerous downside risks, in particular, the protracted US-China trade rift, the strengthening Baht which will hamper international trade. In 2020, Thai exports are expected to see a contraction of 2 percent. Therefore, the Thai economic growth will be driven mainly by domestic factors, especially the implementation of infrastructure projects and lower interest rates amid hefty household debt.

Amid several challenges, KBank has set the direction for 2020 operation based on our “To Empower Every Customer’s Life and Business” goal to become a customer-centric financial institution which creates financial innovation, equipped with proactive operation to deliver services up to international standard and sustainable value to all stakeholders. KBank has integrated the forces of our technological supremacy and talented manpower to cater to demands of our customers both in terms of their lifestyle and business operation.

Regarding our 2020 financial targets, KBank has set a loan growth target overall at 4-6 percent. This includes corporate loan growth at 2-4 percent, SME business loan growth at 1-3 percent and retail loan growth at 9-11 percent. Growth in our net interest margin has been set at 3.1-3.3 percent and non-interest income at (-)5 to (-)17 percent. NPL Ratio Gross is expected to stand at 3.6-4.0 percent.  

Political News