สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ออมสิน จัดประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ GSB GENERATION (GSB GEN) เวทีแห่งการเฟ้นหาหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-23 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อทำหน้าที่ฑูตหรือตัวแทนส่งเสริมการออมและ GSB Brand Ambassador ซึ่งการประกวดในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสินและนิตยสารแคมปัส สตาร์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562

Political News