สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

น้ำมันรำข้าว“คิง”สานฝันเกษตรกรไทย มอบทุนพอเพียง ร่วมปั้นโครงการต้นแบบ ตามศาสตร์พระราชา

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง น้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ปัจจุบันได้ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดทำโครงการ “ทุนพอเพียง” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาวิถีชีวิตตาม “ศาสตร์พระราชา”

ล่าสุด มอบทุนพอเพียงให้กับ 3 ให้ผู้ที่มีศักยภาพและความตั้งใจจริงให้ได้รับทุนสนับสนุนการเริ่มต้น หรือต่อยอดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การแบ่งปันความรู้ หรือภูมิปัญญาแก่ผู้อื่นต่อไป เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1) โครงการ “ปั้นแท็งค์ กู้ดอย @ แม่ลาน้อย”  ฝันของน้องหนุ่ม “นายเอกพันธ์ เกียรติภูทอง”  หนุ่มน้อยวัย  23  ปี จากดอยสูงแม่ฮ่องสอน หวังให้คนในหมู่บ้าน มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง

2) โครงการ “ปลูกป่า กู้ดิน@ท่าคันโท”  ด้วย 2 แรง ของนายสังทอง ตะคุ และนางทองพูล ตะคุ  สองสามีภรรยา จากจังหวัดกาฬสินธุ์ หวังพลิกฟื้นคืนป่าฟื้นผืนดินให้ธรรมชาติ 

3)โครงการ “ก่อคันนา กู้ข้าว@คลองลาน”  ด้วยใจที่มุ่งมั่นของ นางอรพันธ์ พูลสังข์                   อดีตข้าราชการ จากจังหวัดกำแพงเพชร หวังอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยให้ลูกหลานสืบไป

ซึ่งทั้ง 3 โครงการ จะโครงการต้นแบบพอเพียงในการบริหารจัดการพื้นที่ตามศาสตร์พระราชา และเป็นศูนย์การเรียนรู้ นำไปสู่การแบ่งปันความรู้ หรือ ภูมิปัญญาแก่ผู้อื่น เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พอมี พอกิน พอใช้ สังคม ชุมชน เติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการ “ปั้นแท็งค์ กู้ดอย @ แม่ลาน้อย” จังหวัดแม่ฮ่องสอน สานฝันของเด็กหนุ่ม ที่หวังให้คนในหมู่บ้าน มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง

 “ปั้นแท็งค์ กู้ดอย” โครงการสร้างแท็งค์น้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร สูง 3 เมตร ขนาดจุ 7,000 ลิตร ไว้บนดอยสูง และขุดคลองไส้ไก่ที่เชื่อมต่อลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมด้านล่าง  เพื่อไว้ใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแล้ง หนึ่งในโครงการต้นแบบพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

โครงการเล็กแต่ยิ่งใหญ่ของ น้องหนุ่ม   “นายเอกพันธ์ เกียรติภูทอง”  หนุ่มน้อยวัย  23  ปี จากดอยสูงแม่ฮ่องสอน ด้วยแนวคิดและมุ่งมั่นน้อมนำศาตร์แห่งพระราชาด้านการเกษตรมาใช้พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างประโยชน์ให้คนในหมู่บ้านแม่กวางเหนือ ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาปกากะญอ จำนวน 30 ครัวเรือน มีผู้อยู่อาศัยกว่าร้อยชีวิต ได้มีน้ำใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแล้ง    

“เอามื้อ” แสดงพลังสามัคคีลงแรง มาร่วมแรง ร่วมใจ ก่อสร้าง แท็งค์เก็บน้ำ

โครงการหนึ่ง “ปั้นแท็งค์ กู้ดอย @ แม่ลาน้อย” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเครือข่ายพอเพียง และแนวร่วมภาคราชการที่ร่วมสนับสนุน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ  ตลอดจนข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น และเยาวชนในท้องถิ่น มาร่วม “เอามื้อ” แสดงพลังสามัคคีลงแรง มาร่วมแรง ร่วมใจ ก่อสร้าง แท็งค์เก็บน้ำ ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 เดือนนับจากนี้เป็นต้นไป  ซึ่งถือเป็นการลงรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นจากสิ่งที่มีและร่วมมือกันตามศาสตร์พระราชา ให้เกิดความมั่งคงในระยะยาว 

นายเอกพันธ์ เกียรติภูทอง เล่าว่า  “ตนเองจบการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  ไม่รู้จะเรียนต่อด้านการเกษตรอะไรดี จึงเดินทางกลับบ้านตั้งใจจะทำสวนเกษตรอินทรีย์  และได้ไปทำงานอบต.ในโครงการการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สูงร่วมกับโครงการหลวงทำอยู่ปีกว่า  อบต.ก็มีโครงการจัดการกับพื้นที่สูง ก็ไม่รู้ว่าจะเอาโมเดลไหนมาจัดการทำให้เหมาะสอดคล้องกับพื้นที่ภูมิศาสตร์บนดอยนี้   ก็ได้รับคำแนะนำให้เข้าอบรบและเรียนรู้เกี่ยวกับศาตร์แห่งพระราชา ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง  เมื่อปี 2558  จึงเกิดแรงบันดาลใจน้อมนำศาตร์แห่งพระราชา และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านเกิด  แต่จะทำเกษตรให้ได้ผลดีสม น้ำมีส่วนสำคัญมาก จึงคิดจะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญก่อน 

                โดยตั้งใจที่พัฒนาต่อยอดทำที่เก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค ในหน้าแล้ง เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่นยืน  แต่ด้วยความที่ไม่มีทุนจึงตั้งใจหางานทำเพื่อเก็บเงินมาเป็นทุนในการดำเนินการสร้างตามความฝัน  และพอทราบข่าวโครงการทุนพอเพียง โดยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จะมอบทุนสนับสนุนเกษตรกรที่ความพร้อม มีความตั้งใจ และมีความคิดที่จะพัฒนาการทำเกษตรแบบยั่งยืน  จึงส่งโครงการ “ปั้นแท็งค์ กู้ดอย” ทันที เพื่อขอรับทุน  และดีใจมากที่โครงการฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบพอเพียงตามศาสตร์พระราชา  และได้รับทุนนำมาพัฒนาบ้านเกิดตามความตั้งใจ  และจะให้ที่นี่เป็นแบบอย่างและเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงแก่ชาวบ้านในจ.แม่ฮ่องสอนด้วย” นายเอกพันธ์ กล่าว

โครงการสอง “ปลูกป่า กู้ดิน@ท่าคันโท” ด้วย 2 แรง ของเกษตรกรจังหวัดกาฬสิทธุ์ หวังพลิกฟื้นคืนป่าฟื้นผืนดินให้ธรรมชาติ

โครงการ “ปลูกป่า กู้ดิน@ท่าคันโท” หนึ่งในโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนจากโครงการทุนพอเพียง และเป็นโครงการต้นแบบพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ด้วยแนวคิดที่จะทำโครงการในรูปแบบ “สวนทำธรรม กสิกรรมวิถี ปลดหนี้สร้างสุข โคก หนอง นา  และที่พักสงฆ์”  ของ นายสังทอง ตะคุ และนางทองพูล ตะคุ  ของสองสามีภรรยาจากจังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งคู่ เล่าให้ฟังว่า “จุดเริ่มต้นจากการขอร้องของลูกชายที่บวชเป็นพระ ให้ไปเข้าร่วมอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ได้เรียนรู้ศาตร์แห่งพระราชา เราจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะปรับเปลี่ยนจากวิถีเกษตรแบบเดิม มาเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงเพื่อความยั่งยืน พลิกฟื้นคืนผืนป่าให้ธรรมชาติ  ด้วยการปรับพื้นที่ รวม 16 ไร่  ซึ่งเป็นที่ของตัวเองและครอบครัวในหมู่บ้านดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมทำศูนย์เรียนรู้ เพื่อแบ่งปันความรู้ หรือ ภูมิปัญญาแก่ผู้อื่นต่อไป ซึ่งตนเองได้ปลูกยางนา และมะค่า เป็นไม้ยืนต้นที่ได้มาจากเพื่อนบ้านให้มา และก็ทำเรื่องขอจากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ของจังหวัดครับ”

“เอามื้อ” ปลูกพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ในโครงการสอง “ปลูกป่า กู้ดิน@ท่าคันโท””

โครงการนี้จะ “เอามื้อ” จากเกษตรกรเครือข่ายทั่วประเทศมาช่วยกันปลูกกล้าไม้ในพื้นที่ ช่วงปลายเดือนนี้  หากดำเนินการในส่วนแรกประสบความสำเร็จ มีเครือข่ายเข้ามาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น ก็พร้อมที่จะขยายพื้นที่ออกไปอีก 30 ไร่ และอยากให้มีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการบริการจัดการเงินทุน เพื่อโครงการนี้สามารถอยู่ด้วยตนเอง ไปชั่วลูกชั่วหลาน”

โครงการสาม “ก่อคันนา กู้ข้าว@คลองลาน” จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยใจที่มุ่งมั่น ของอดีตข้าราชการ หวังอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย ให้ลูกหลานสืบไป

และอีกหนึ่งโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนจากโครงการทุนพอเพียง และเป็นโครงการต้นแบบพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ที่ร่วมอนุรักษพันธุ์ข้าวท้องถิ่น โดยเกษตรกรเครือข่ายจะร่วมกัน “เอามื้อ” หรือการแสดงพลังสามัคคีลงแรง มาร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อปั้นคันนา

   “เอามื้อ” ขุดหัวคันนาทองคำ

โครงการสาม “ก่อคันนา กู้ข้าว@คลองลาน” จังหวัดกำแพงเพชร

นางอรพันธ์ พูลสังข์  อดีตข้าราชการ ที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรอย่างจริงจัง ที่บ้านคลองใหญ่ใหม่ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เล่าให้ฟังว่า “ภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย และมีพระราชาที่ทรงรักและเสียสละเพื่อประชาชนอย่างมาก เพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดี ตนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาในการทำการเกษตร ด้วยพื้นที่นามีสภาพตามภูมิศาสตร์เป็นที่ต่ำ และลาดเอียง ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้  ส่งผลทำนาได้อย่างเดียวเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น หลังจากได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม และเรียนรู้เกี่ยวกับศาตร์แห่งพระราชา ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จึงเกิดแรงบันดาลใจและได้น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา มาปรับใช้ในพื้นที่นาที่บ้านเกิดให้หัวคันนาสามารถทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 

จึงนำเสนอโครงการ “ก่อคันนา กู้ข้าว@คลองลาน” เข้าประกวด ด้วยแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนพัฒนาพื้นที่นา 9 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถอยู่อย่างพอเพียง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนคันนาเดิมที่มีขนาดเล็ก มาปั้นคันนาใหม่ที่มีความกว้าง 1.2 เมตร สูง 1.5 เมตร จะประกอบด้วยคันนา ร่องน้ำ และที่นา   โดยการขุดร่องน้ำขนาดเล็กเสริมหัวคันนาให้สูงขึ้น  เหมือนเป็นการยกร่องนาขึ้นมาเสริมหัวคันนา ซึ่งบนหัวคันนาสามารถปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร หรือพืชที่สามารถแปรรูป-บริโภคได้ และข้าว  ร่องน้ำพื้นที่เกษตรใหม่นี้จะสามารถเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงหอย และกักเก็บน้ำได้ เป็นหัวคันนาทองคำที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” 

ซึ่งทั้ง 3 โครงการ จะโครงการต้นแบบพอเพียงในการบริหารจัดการพื้นที่ตามศาสตร์พระราชา และเป็นศูนย์การเรียนรู้ นำไปสู่การแบ่งปันความรู้ หรือ ภูมิปัญญาแก่ผู้อื่น เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พอมี พอกิน พอใช้ สังคม ชุมชน เติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News