สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ถนนทางหลวงสาย 24 น้ำลดผ่านได้แล้ว

ทล.24 ผ่านได้แล้ว ! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 20 ก.ย. 62 พบน้ำท่วม 4 จังหวัด จำนวน 5 สายทาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง แจ้งว่า ได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ  สถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 4 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ สมุทรปราการ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ จำนวน 5 สายทาง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้

        จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง

  1. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+929 (สะพานห้วยเรือ)

- คอสะพานชำรุดปิดการจราจร เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านสะพานทำให้สะพานเสียหาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม และทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 22 ก.ย. 62

  1. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ ช่วงกม.ที่ 14 – 15

- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง   

  1. ทล.2034 ตอน นาสีนวน – มุ่งเขียว ช่วงกม.ที่ 59+148 (สะพานห้วยถ่ม)

- สะพานขาดปิดการจราจร เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านสะพานทำให้สะพานเสียหาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม และทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 22 ก.ย. 62  ทางเลี่ยงให้ใช้ทล.2034 ตอน นาสีนวน – มุ่งเขียว จนถึงสามแยกบ้านชมพูเลี้ยวขวามุ่งหน้าทช.3006 เข้าสู่ทล.202 จ.อำนาจเจริญ                                                                                  

          จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง   

  1. ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 - 16

- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่                                                                                      

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง วางแนวคอนกรีตแบริเออร์กั้นน้ำ ให้เป็นแนวเส้นทางในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และ   สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Political News