สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดสายงานกลยุทธ์

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่าได้แต่งตั้งนายลิม ยอง เทียน (Lim Yeong Thian) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป                 

นายลิม ยอง เทียน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเศรษฐศาสตร์จาก Cornell University เป็นมืออาชีพที่คร่ำหวอดในวงการธนาคารมีความเชี่ยวชาญงานด้านกลยุทธ์ ได้แก่ การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ การสร้างพันธมิตรธุรกิจ การวินิจฉัยธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์และการวิเคราะห์คู่แข่งขัน โดยร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ตั้งแต่ปี 2551 ตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคาร    ซีไอเอ็มบี ไทย คือ Director, Corporate Strategy & Planning, Group Strategy and Design

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CIMB Thai Bank appoints new Head of Strategy

CIMB Thai Bank has announced the appointment of Lim Yeong Thian as Executive Vice President, Head of Strategy of the Bank, taking effect from 1 August 2019.

Lim Yeong Thian has brought with him a Bachelor’s degree in Computer Science and Economics from Cornell University and extensive work experience in the financial services industry with strong professional skill in strategy-related disciplines, including international expansion, partnerships, business diagnostics, strategy formulation, and competitive analysis. Having worked for CIMB Group since 2008, he was Director of Corporate Strategy & Planning, Group Strategy and Design, before joining CIMB Thai Bank.

Political News