สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

อพท.เพิ่มทักษะการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวให้ชุมชน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.นำโดยนายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ฝึกอบรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดของชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach)”  ให้แก่ 18 ชุมชนรวม 40 คน จาก 4 จังหวัดภาคตะวันออก  เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงเสริมสร้างเทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำการตลาดให้กับชุมชน  ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท  จังหวัดชลบุรี

Political News