สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ ผ้าป่ามหากุศล สร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ทำโครงการ ผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ โดยเชิญชวนประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ กองผ้าป่ามหากุศล มีจำนวน 99,999 กอง กองละ 999 บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562  ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงลูกค้าแจ้งความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคแก่พนักงานของธนาคาร  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 0 2626 7777

Political News