สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เกียรตินาคินติดเขี้ยวเล็บทายาทธุรกิจ‘KK.NEXT.GEN’รุ่น 6

นางกุลนันท์  ซานไทโว  ประธานสายธนบดีธนกิจ  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   นำกลุ่มผู้ร่วมโครงการ KK NeXtGen : From Study to Success รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท  แสนสิริ  จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดมุมมองมองการทำธุรกิจในด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ในระดับไอคอนิก   หนึ่งในเนื้อหาหลากหลายภายใต้โครงการ  KK NeXtGen : From Study to Success ที่ธนาคารเกียรตินาคินจัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับทายาทของลูกค้ากลุ่ม PRIORITY โดยมุ่งเตรียมความพร้อมในการสืบทอดและขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ยุคใหม่  พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่ผู้บริหารที่ร่วมโครงการ โดยมีนายนพปฎล พหลโยธิน   ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์   และทีมผู้บริหารของแสนสิริ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการทำงาน ผ่านตัวอย่างโปรเจกต์หลากหลายของแสนสิริ

Political News