สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ผู้อำนวยการใหม่ ศศินทร์ ชูแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ต่อจากคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  ซึ่งได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่  31 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ศ.ดร. เอียน เฟนวิค ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เป็นลำดับที่ 4 ต่อจากผู้ก่อตั้งสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ (พ.ศ. 2525- 2557) ศาสตราจารย์ ดร.ดีพัค ซี เจน (พ.ศ.2557- 2560) และคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (พ.ศ.2560- 2562)

ศ.ดร. เฟนวิค มาประเทศไทยครั้งแรกในฐานะ visiting professor จาก Schulich School of Business มหาวิทยาลัยยอร์ค (โตรอนโต ประเทศแคนาดา) เมื่อปีพ.ศ. 2531 โดยได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Entrepreneurship

ในปี พ.ศ. 2535 ศ.ดร. เฟนวิค ได้เริ่มสอนที่ศศินทร์ โดยเป็น visiting professor สอนวิชากลยุทธ์ทางการตลาด และต่อมาได้เป็นอาจารย์ประจำในปี พ.ศ. 2544 สอนวิชาการบริหารการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบกับมีบทบาทเป็นผู้บริหารที่ศศินทร์ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ได้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายองค์กรภายนอกสัมพันธ์

ในปี พ.ศ. 2551 ศ.ดร. เฟนวิคได้ร่วมเขียนหนังสือ Digimarketing: The Essential Guide to New Media & Digital Marketing ร่วมกับ Kent Wertime (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ร่วมของ Ogilvy Asia) จัดพิมพ์โดย Wiley & Sons ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาไต้หวัน ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม งานเขียนชิ้นนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่บุกเบิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดมาสู่โลกดิจิทัลและสร้างชื่อให้ ศ.ดร.เฟนวิค ได้รับเชิญไปสอนเรื่องดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจหลายแห่งทั่วโลก

 “ผมคิดว่า ศศินทร์ เปี่ยมไปด้วยศักยภาพระดับโลกมากมาย แต่ยังคงสงบนิ่ง เหมือนมังกรที่หลับอยู่” ศาสตราจารย์ เฟนวิคกล่าว “เราต้องไม่ลืมว่าคณะผู้ก่อตั้งศศินทร์ มีวิสัยทัศน์ยาวไกลและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ผมทราบมาว่าในตอนนั้น ศศินทร์ เป็นโครงการแรกของ Kellogg School of Management ที่เปิดหลักสูตรความร่วมมือนานาชาติ และน่าจะเป็นหลักสูตรแรกในโลกที่เริ่มต้นด้วยการสอนโดยใช้ visiting professors ทั้งหมด ซึ่งต่อมาทาง Kellogg ได้นำโมเดลนี้ ไปใช้ต่อในประเทศแคนาดา เยอรมนี ฮ่องกง และอิสราเอล”

“ผมคิดว่าหน้าที่ของผมคือการปลุกมังกร หรือก็คือ ศศินทร์ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง โดยโฟกัสที่ Sustainability through Entrepreneurial Mindset หรือการสร้างทัศนคติการเป็นผู้ประกอบการที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งต่อยอดเจตนารมณ์อันสร้างสรรค์และมองเห็นการณ์ไกลของคณะผู้ก่อตั้งศศินทร์” ศ.ดร.เฟนวิค กล่าว “ผมถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสทำงานต่อจากสิ่งที่ผู้ก่อตั้งศศินทร์ได้ริเริ่มไว้และจะสานต่อวิสัยทัศน์ของท่านไปสู่ศตวรรษที่ 21”

ทั้งนี้ ศ.ดร.เฟนวิค ยังเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณและนักวิชาการอาวุโสที่ Schulich School of Business มหาวิทยาลัย York (โตรอนโต ประเทศแคนาดา) ท่านได้รับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเดอแรม (สหราชอาณาจักร) และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยลอนดอน

Political News