สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เครือซีพีจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตรสืบสานประเพณีสงกรานต์

นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นำคณะผู้บริหาร พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ พร้อมใจใส่ผ้าไทย ร่วมทำพิธีสรงน้ำ “พระพุทธนวราชบพิตร” เพื่อความเป็นสิริมงคล และอวยพรให้แก่พนักงานที่มาร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม

Political News