สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เปิด 3 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของผู้หญิง ในโลกแห่งการทำงานไม่แพ้ผู้ชายในโลกปัจจุบัน

                ปัจจุบัน เราเห็นเพศหญิงก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือเบอร์หนึ่งในองค์กรต่างๆ แม้กระทั่ง ในกลุ่มธุรกิจ ที่เดิมมักมีแต่ผู้ชายเป็นผู้นำ เช่นกลุ่มด้าน ไอที เทคโนโลยี ฯลฯ วันนี้เราได้เห็นผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้น อะไรคือแรงผลักดัน ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวขึ้นมายืนบนจุดนี้ได้

ล่าสุด ซิตี้แบงก์ จัดงานเฉลิมฉลองวันสตรีสากล หรือ “International Women’s Day” เปิดวงสนทนาปลุกแรงบันดาลใจการทำงาน ภายใต้หัวข้อ “Balance for Better” สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และความเสมอภาคด้านโอกาสในการทำงาน โดยเชื่อว่าความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร คือหนึ่งในกลยุทธ์ในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร ทั้งในแง่ของความหลากหลายด้านความคิด ที่นำมาซึ่งผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ที่เคารพในความเท่าเทียม และที่สำคัญ คือการทำให้องค์กร มีตัวเลือกของพนักงานที่มีความหลากหลาย และคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยในงานนี้ได้ดึงเอา 3 หญิงเก่ง จากสายงานที่แตกต่างกันของวงการธนาคาร พาเปิดมุมมองการทำงานที่จะทำให้ผู้หญิงสามารถก้าวสู่ระดับผู้บริหาร พร้อมกับไม่ได้ละเลยไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบได้

                คุณเร้ด – ธีรารัตน์ ชิโนทัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขาย ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ตนเชื่อมั่น และให้ความสำคัญกับการ “ลงมือทำ” เป็นที่สุด ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่บริหาร ได้มีโอกาสทำงานหลากหลายรูปแบบที่ไม่เคยทำ และไม่ตรงกับสิ่งที่ศึกษามาก่อน ซึ่งทำให้ตนต้องพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์รอบข้าง และนำไปประยุกต์กับการทำงานจริง นอกจากนี้ ต้องหมั่นปลุกไฟความกระตือรือร้น และมีความรักในงานที่ทำ

“ปัจจุบัน หลากหลายองค์กร เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศ และมอบโอกาสในการเติบโตแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ดังนั้น เมื่อได้รับการหยิบยื่นโอกาส ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือไม่คุ้นเคย เราก็ไม่ควรปฏิเสธ แต่ควรเริ่มต้นลงมือทำ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องยืนยันว่าคนรอบข้างมองเห็นศักยภาพในตัวเราแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่ตนได้พิสูจน์ศักยภาพในตนเองอีกด้วย” 

                ในขณะที่การทำงานมีความท้าทาย และประสบกับอุปสรรค อีกหนึ่งเคล็ดลับการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ การมีทัศนคติ หรือ แอตติจูดในการทำงานที่ดี พร้อมเผชิญหน้า และรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา ซึ่งนอกจากจะทำให้การทำงานราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ยังสร้างความสุขให้กับทุกช่วงเวลาการทำงานอีกด้วย

            คุณนก - ปนัดดา  อินทาปัจ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายความปลอดภัย และสอบสวนข้อเท็จจริง ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ความสำเร็จในการทำงานของตน มาจากความต้องการที่จะทำงาน ให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ทุกคนต้องทำงานหนัก ทำงานเกินเวลา แต่ต้องใส่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และไม่ปิดกั้นไอเดียในการพัฒนางานเดิมๆ ให้มีความแตกต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่หัวหน้างาน และองค์กร ต่างมองหาในตัวพนักงานรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ตนเชื่อว่าความหลากหลาย และความแตกต่างทางเพศ ไม่ได้สะท้อนโอกาสในการเติบโต หรือความสำเร็จในการทำงาน แต่ละบุคคลมีจุดแข็ง และจุดอ่อนที่แตกต่างกัน ทุกคนจึงควรหมั่นสำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมจุดแข็งของตนเองให้มีประสิทธิภาพขึ้น ตรวจสอบข้อบกพร่องของตนเอง เรียนรู้ หาทางแก้ไข และพัฒนาในอนาคต และที่สำคัญคือต้องแบ่งเวลาบทบาทหน้าที่ในที่ทำงาน และที่บ้านให้ได้ด้วย

“ความก้าวหน้าในโลกแห่งการทำงาน สำหรับผู้หญิงที่มีครอบครัว แรงสนับสนุน และการซัพพอร์ตจากทุกคนในครอบครัวล้วนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่ทั้งสามี และภรรยาต้องดูแลรับผิดชอบ ไม่ว่าจะทำงานเก่ง และประสบความสำเร็จในการทำงานเพียงใด แต่หากคุณไม่สามารถบริหารภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนอกเวลางานได้ นั่นหมายถึงบาลานซ์ของการชีวิตจริงยังไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งหน้าที่การงาน และความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ ในระยะยาว”

            คุณแอนนา มิคูลิตสกายา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ และบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดในองค์กร ปัจจัยที่จะช่วยให้ทุกคนพิชิตความสำเร็จ และเติบโตในหน้าที่การงาน ได้แก่ ความรอบรู้ในสิ่งที่ตนทำ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ วิธีการทำงาน ความเข้าใจในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการประเมินความสามารถของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน จากทั้งประสบการณ์การทำงาน เพื่อนร่วมงาน และทุกบทเรียนความผิดพลาด ที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของตนได้อย่างไม่สิ้นสุด

“การจัดสรรเวลาในการทำงาน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ปัจจุบัน มักได้ยินคำว่า ‘Work-Life Balance’ ซึ่งสำหรับตนแล้ว การมีบาลานซ์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องแบ่งเวลาในการทำงาน และการดำเนินชีวิตส่วนตัวให้เท่ากัน แต่ต้องรู้จักจัดสรรเวลาให้แต่ละส่วนอย่างมีคุณภาพ ส่วนใดมากกว่าหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละช่วงของชีวิต”

                อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์การทำงานของตน พบว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ ทั้งภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น รูปแบบ และกระบวนการทำงานที่แตกต่างออกไป รวมไปถึงสถานที่ทำงาน จึงอยากฝากข้อแนะนำถึงอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทุกคนควรมีติดตัว ได้แก่ ความพร้อม ความยืดหยุ่น ในการทำงาน (Flexible) และความกล้าที่จะเผชิญหน้าความเปลี่ยนแปลง เพื่อจะสามารถตอบรับกับทุกโอกาสแห่งความก้าวหน้าในโลกแห่งการทำงานจริง

                หวังว่าว่าเคล็ดลับดี ๆ เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในโลกแห่งการทำงานจริง และช่วยให้คุณก้าวไปใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ จัดงาน “International Women’s Day 2019” เพื่อสนับสนุนทุกความเท่าเทียมทางเพศ และความเสมอภาคด้านโอกาสในการทำงาน เมื่อเร็วๆ นี้

Political News