สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สมาคมประกันชีวิตไทยเตือนประชาชนอย่าเชื่อผู้ชวนยกเลิกกรมธรรม์

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีผู้เอาประกันภัยร้องเรียนว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลภายนอกที่แสวงหาผลประโยชน์ในฐานะคนกลางประกันภัย ที่อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของ 24 บริษัทประกันชีวิตได้รับมอบหมายให้มาสำรวจหรือสุ่มตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้า และเมื่อลูกค้าหลงเชื่อแจ้งข้อมูลกลับไป ตัวแทนประกันชีวิตก็จะแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ฉบับที่มีอยู่เพื่อมาทำสัญญาประกันชีวิตฉบับใหม่กับตนเอง โดยมีการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบพร้อมแนะนำกรมธรรม์ใหม่ ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยหลงเชื่ออาจตัดสินใจยกเลิกกรมธรรม์ไปในที่สุด

ในการนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยขอชี้แจ้งต่อกรณีดังกล่าวให้ทราบว่า บริษัทประกันชีวิตไม่มีนโยบายให้ตัวแทนประกันชีวิตออกสำรวจหรือสุ่มตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าแต่อย่างใด และพฤติกรรมดังกล่าวของบุคคลภายนอกที่แสวงหาผลประโยชน์ในฐานะคนกลางประกันภัยเป็นการกระทำผิดตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีบทลงโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต (ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต) ทั้งนี้ ขอเตือนผู้เอาประกันภัยว่าไม่ควรยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญา เพราะจะทำให้

ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ อาทิ กรมธรรม์บางแบบมีมูลค่าเวนคืน โดยเฉพาะในปีแรกๆ จะมีจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจะต้องนำจำนวนเงินสะสมของเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายทุกปี ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทและค่าความคุ้มครองชีวิต และการทำกรมธรรม์ฯ ฉบับใหม่การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตก็จะแพงขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจะต้องแถลงข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพต่อบริษัทประกันชีวิตใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มนับระยะเวลาในการใช้สิทธิโต้แย้งใหม่ ทั้งนี้ หากผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาสุขภาพ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับประกันภัย หรืออาจต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้น นอกจากนี้หากซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพจะต้องมีการเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่อีกด้วย

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า หากได้รับการชักชวนจากบุคคลภายนอกที่แสวงหาผลประโยชน์ในฐานะคนกลางประกันภัยในการขอข้อมูลกรมธรรม์และแนะนำให้ทำการยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ ผู้เอาประกันภัยควรไตร่ตรองและตระหนักให้ดีก่อนว่าตนเองจะเสียสิทธิอะไรไปบ้าง หากเกิดความไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัทประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปัจจุบันอยู่หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-679-8080 e – mail : tlaa@tlaa.org หรือ  http://www.tlaa.org

Political News