สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

'ทะลุบาตร-ทะลุใจ'! ท่าน ว.วชิรเมธี อาลัยพระสงฆ์ วัดรัตนานุภาพ

วันที่ 20 ม.ค.2562 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) แห่งสำนักวิปัสสนาไร่เชิญตะวัน โพสต์ผ่านเพจ "พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี"ในหัวข้อ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ไว้อาลัยต่อการจากไปของพระสงฆ์แห่งวัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ความว่า

          สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส

          สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน

          อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา

          น หเนยฺย น ฆาตเย.

          สรรพชีวิตล้วนหวาดเกรงต่อการบีฑา

          สรรพชีวาล้วนกลัวต่อความตาย

          เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนี้แล้ว

          ไม่ควรฆ่าด้วยตน

          ไม่ควรส่งคนอื่นไปฆ่า

          (พุทธพจน์)

          สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส

          สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ

          อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา

          น หเนยฺย น ฆาตเย.

          สรรพชีวิตล้วนหวาดเกรงต่อการบีฑา

          สรรพชีวาล้วนรักชีวิตของตัวเอง

          เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนี้แล้ว

          ไม่ควรฆ่าด้วยตน

          ไม่ควรส่งคนอื่นไปฆ่า

          (พุทธพจน์)

          สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา

          เนวชฺฌคา ปิยตรตฺตนา

          เอวมฺปิ โส ปุถุ อตฺตา ปเรสํ

          ตสฺมา น หึเส ปรํ อตฺตกาโม.

          เราตรวจตราด้วยใจไปทุกทิศแล้ว

          ก็พบว่า หามีผู้ใดจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนเองไม่

          เรารักตัวเองมากอย่างไร

          คนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน

          ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้

          ประดาผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น

          (พุทธพจน์)

เพจ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้โพสต์ข้อความต่อว่า

“ทะลุบาตร ~ ทะลุใจ”

ทะลุบาตรทะลุใจไปหมดแล้ว

โอ้ฉัตรแก้วมาล้มพับดับสลาย

แต่นี้หนอวัดจะว้างทางจะวาย

ใครจะหมายมาอยู่เหย้าเฝ้าประจำ

“รู้ทั้งรู้อยู่ที่นี่ไม่ดีนัก

แต่ก็รักที่จะอยู่คู่สิ่งส่ำ...”

พระรักวัดรักถิ่นกลิ่นประคำ

กล่าวซ้ำซ้ำขอตายเกิดเทิดพระธรรม

สิ้นเสียงปืนปราบเปรี้ยงสิ้นเสียงสวด

ไทยเจ็บปวดปลาบประทุทะลุถลำ

ต้องใช้ใจแบบไหนจึงใจดำ

ถ่อยกระทำแม้กับพระผู้ละวาง

ขอประณามทรามทุรชนคนกักขฬะ

คารวะหัวใจแกร่งทุกแหล่งร่าง

“หนึ่งคนตายล้านคนตื่น” ขึ้นแผ้วทาง

เราจะสร้างสันติภาพทาบทอไทย !

(ว.วชิรเมธี)

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News