สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ครบรอบ80ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯชวน 6 จังหวัดทั่วไทย ปั่นจักรยานกับผู้พิการทางการเห็น

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ ครบรอบ 80 ปี จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้พิการทางการเห็น ผ่านโครงการปั่นจักรยาน Bike with The Blind ภายใต้คอนเซ็ปท์ Ride for sharing ให้คนสายตาปกติได้มีโอกาสแบ่งปันปั่นจักรยานร่วมกันกับผู้พิการทางการเห็น ใน 6 จังหวัดทั่วไทย พร้อมเปิดโอกาสนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดโชว์การแสดงดนตรี ณ.จุด Start & Finish ในทุกจังหวัดที่จัดกิจกรรม ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯนำรายได้มาพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้พิการได้ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นภาระกับสังคมอีกด้วย 

นายขรรค์  ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในโอกาสครบรอบ 80 ปีของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ว่า  เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่มูลนิธิฯจะจัดขึ้นในปี 2562 โดยเฉพาะกิจกรรมปั่นจักรยานนับว่าเป็นงานสำคัญ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ผู้พิการทางการเห็น ได้แสดงศักยภาพและขีดความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมา และยังเปิดโอกาสให้คนสายตาปกติได้แบ่งปันความเมตตาโดยการปั่นจักรยานร่วมกันกับผู้พิการทางการเห็น

            กิจกรรมดังกล่าวมีชื่อว่า “ Bike with The Blind ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Ride For Sharing” ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างคนทั่วไปกับผู้พิการทางการเห็น โดยจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค  6 จังหวัด เริ่มต้นเส้นทางแรกที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2562 จากนั้นไปปั่นกันต่อที่ จังหวัดนครราชสีมา 10 กุมภาพันธ์ จังหวัดขอนแก่น 10 มีนาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 มีนาคม พัทยา 12 พฤษภาคม และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร 26 พฤษภาคม  ซึ่งในแต่ละจังหวัดทางมูลนิธิฯได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด สนง.การท่องเที่ยยวและกีฬาฯ  สโมสรกีฬาจังหวัด ชมรมจักรยาน และโรงเรียนสอนคนตาบอดประจำจังหวัด มามีส่วนร่วมในการทำงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 ขณะเดียวกันภายในงานยังมีการจำหน่ายของที่ระลึกที่ประดิษฐ์และผลิตด้วยฝีมือของผู้พิการทางการเห็น  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดประจำจังหวัด ได้มาแสดงความสามารถทางดนตรี ณ. จุดStart & Finish  รวมถึงกิจกรรม CSR จากผู้สนับสนุนโครงการฯ โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารน้องๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด อีกด้วย 

 ผู้สนใจร่วมกิจกรรม Bike with The Blind สมัครออนไลน์ได้ที่  www.thaimtb.com www.77kaoded.com www.nationtv.tv  รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 คนเท่านั้น โดยไม่มีการเสียค่าสมัครแต่อย่างใด แต่หากผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯ สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาองค์การเภสัชกรรม เลขที่ 072-0-17090-7

สำหรับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน ซึ่งมีภารกิจในส่วนการบริหารและดำเนินงานด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน โดยมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างดี จากผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ ในการหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็น  ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน สิ่งของ และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ นำมาซึ่งความหวังและโอกาสที่ดีแก่ผู้พิการทางการมองเห็น เพื่อช่วยให้เกิดแสงสว่างในชีวิต

            ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ให้การสงเคราะห์ผู้บกพร่องทางการเห็น โดยตั้งอยู่ในหลักการที่ว่าการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นนั้น มิใช่ช่วยเพียงการเริ่มต้นที่โรงเรียนเพื่อให้ได้รับการศึกษาเท่านั้น หากแต่ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางวิชาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติจึงจะถือได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นั้น สัมฤทธิ์ผล เป็นผู้นำในการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้บกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่คนไทยซึ่งมีจิตเมตตาเอื้ออารีเป็นทุนเดิมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือร่วมดูแลผู้บกพร่องทางการเห็น สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News