สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กรุงไทยรับชำระค่าโดยสารรถเมล์ผ่าน QR Code

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การใหญ่อาวุโสธนาคารกรุงไทย และ นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำ นวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดตัวโครงการรับชำระค่าโดยสาร รถเมล์ City Bus ด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตุง พลัส โดยนำร่องใช้กับรถเมล์ 3 สาย ได้แก่ สาย 13(คลองเตย-ห้วยขวาง) สาย 47 (ท่าเรือคลองเตย - กรมที่ดิน) และ สาย 136 (คลองเตย-หมอชิต 2) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่สังคมไร้ เงินสด และอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยส าร โดยได้เปิดให้บริการแล้ว

Political News