สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

คปภ.จับมือฝ่ายปกครอง ประกาศเจตนารมณ์ "ประกันภัย พ.ร.บ. 100%" ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกันภัย พ.ร.บ. 100% และขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ"ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ." ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  จัดโดยสำนักงาน คปภ. ภาค 6 ร่วมกับ สำนักงานคปภ.จังหวัดชลบุรี   ระยอง จันทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร  ตราด  สระแก้วและฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำประกันภัยรถตามที่กฎหมายกำหนด และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการนำระบบประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว ตลอดจนบุคคลรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       นอกจากนี้ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงาน คปภ.ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับว่าที่พันตรี ชายชาติ ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง อำเภอบางละมุง และ พ.ต.อ.ชนพัฒน์ นวลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร บางละมุง ด้วยการประทับตราคำว่า "ประกันภัย 100%" เพื่อให้อำเภอบางละมุงเป็นพื้นที่ทำประกันภัย พ.ร.บ.100% รวมทั้งแจกหมวกนิรภัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่อำเภอบางละมุง อีกทั้งยังมีกิจกรรมรณรงค์ด้านการประกันภัยจากบูทของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย อาทิ  การตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ การเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ การถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

Political News