สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บล.ฟินันเซีย พร้อมเปิดจำหน่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน TFFIF 12-19 ต.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund (TFFIF) ที่จัดประเดิมให้ประชาชนทั่วไปซื้อก่อน  ในวันที่ 12-19 ต.ค.นี้  โดยกำหนดราคาขาย  10 บาทต่อหน่วย และจำหน่ายหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย  โดยไม่กำหนดเพดานการซื้อสูงสุด  ซึ่งจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปด้วยวิธี Small Lot First  ประเมินอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปีแรก (ปี 2562) จะอยู่ที่ 4.75 - 5.30%  และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่คาดว่ากองทุนจะจ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน สามารถติดต่อจองหน่วยลงทุนผ่าน บล.ฟินันเซีย (จองซื้อเฉพาะลูกค้า) ได้ที่ Contact Center 02-782-2400 หรือ ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 

Political News