สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

SCN ปรับสัดส่วนซื้อหุ้น GEP Thailand คงอันดับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มั่นใจ IRR เกิน 10%

บมจ.สแกน อินเตอร์ หรือ SCN ปรับสัดส่วนเข้าซื้อหุ้น GEP Thailand เพื่อร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ประเทศเมียนมาร์ หนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนขายแบบเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 10,738,183 หุ้น ราคาจองซื้อ 4.50 บาท ให้แก่ Noble Planet และชำระเป็นเงินสดให้แก่ Planet Energy Holdings มั่นใจผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10% ช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ Recurring Income ของ SCN ในระยะยาวจากการจำหน่ายไฟฟ้าตลอดอายุสัญญา 30 ปี

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN (Dr. Littee Kitpipit, Chief Executive Officer of Scan Inter Public Company Limited.) ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนการเข้าถือหุ้นในบริษัท GEP Thailand จำกัด จากเดิมที่ถืออยู่แล้ว 30% จะเพิ่มเป็น 40% ของทุนจดทะเบียนบริษัท GEP Thailand จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดังกล่าวเป็นโฮลดิ้งคอมปานี ที่ถือหุ้น 100% ในบริษัท GEP Myanmar จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมาร์ให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ บริษัท Electric Power Generation Enterprise จำกัด (EPGE) ระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี  นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้า

ทั้งนี้ การปรับสัดส่วนการเข้าถือหุ้นใน GEP Thailand จะไม่กระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปี อีกทั้งจะช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ประจำในระยะยาว (Recurring Income) ที่มาจากการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบ (COD) ของโรงไฟฟ้าตลอดอายุ 30 ปีอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีก 10% ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 10,738,183 หุ้น ในราคา 4.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ Noble Planet เพื่อชำระเป็นค่าหุ้น GEP Thailand จำนวน 6.5% ของทุนจดทะเบียน  ส่วนหุ้นสามัญที่เหลือของ GEP Thailand อีก 3.5% ของทุนจดทะเบียนนั้น จะชำระเป็นเงินสดให้แก่ Planet Energy Holding ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และเป็นผู้ถือหุ้นดั้งเดิมในบริษัท GEP Thailand  เพื่อให้ SCN ถือหุ้นใน GEP Thailand ตามที่กำหนด 

ทั้งนี้ การที่ Noble Planet เข้ามาซื้อหุ้นใน SCN เนื่องจากมีความมั่นใจในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ SCN ที่แข็งแกร่ง และเชื่อมั่นต่อการผลักดันการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบูให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนที่วางไว้ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาวอีกด้วย

“การปรับสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเติมใน GEP Thailand เป็นเพราะผู้ขายต้องการปรับลดการขายหุ้นให้ SCN แต่จะไม่กระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) จากโครงการนี้ที่ SCN ได้รับไม่ต่ำกว่า 10% เช่นเดิม  และจะเป็นโครงการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการสร้างความมั่งคงด้านรายได้ประจำและสม่ำเสมอให้แก่ SCN จากการจำหน่ายไฟฟ้าตลอดอายุสัญญา 30 ปี รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจโครงการพลังงานอื่นๆ ในเมียนมาร์เพิ่มเติม จากการเป็นเจ้าของกิจการ GEP Thailand ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้นการทำโครงการพลังงานขนาดใหญ่เพื่อผลักดันการเติบโตที่ดีในอนาคต” ดร.ฤทธี กล่าว

 

Political News