สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ก.ล.ต. เผยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนนายจ้างและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ก.ล.ต. เผยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนนายจ้างเพิ่มขึ้นเกือบ 800 ราย และสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 75,000 ราย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 8 ในช่วงเวลา 1 ปี และพบนายจ้างหลายรายปรับย้ายการลงทุนไปยังกองทุนร่วมแบบหลากหลายนายจ้างและหลากหลายนโยบายการลงทุน (master pooled fund) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกและความคล่องตัวในการบริหารเงินลงทุน

 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561* มีจำนวนนายจ้างเพิ่มขึ้น 788 ราย รวมเป็น 17,866 ราย  มีสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้น 75,992 ราย รวมเป็น 3,015,729 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 และ 2.85 ตามลำดับ ในขณะที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1,100,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นทิศทางที่ดีว่านายจ้างให้ความสำคัญกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถึงแม้ว่าเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนถือเป็นรายจ่าย แต่ก็เป็นสวัสดิการสำคัญที่นายจ้างดูแลลูกจ้างให้มีเงินออมอย่างเพียงพอเมื่อยามเกษียณ”

 นอกจากนี้ ยังพบแนวโน้มการปรับตัวของนายจ้างส่วนหนึ่งที่ต้องการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกจ้าง โดยการยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองเดิมซึ่งมีนโยบายเดียว เพื่อย้ายไปยังกองทุนร่วมที่มีหลากหลายนายจ้างและหลากหลายนโยบายการลงทุน (master pooled fund) ซึ่งนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีโอกาสเลือกนโยบายที่เหมาะสมกับช่วงอายุของตนเองแล้ว ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่นายจ้างในการบริหารกองได้อีกด้วย โดยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีนายจ้างจำนวน 10 ราย ที่ทยอยย้ายไปลงทุนในกองทุนร่วม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 45 กองจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมด 383 กอง  และยังพบว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทนโยบายสมดุลตามอายุ (life-path) ที่ปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ได้รับความสนใจมากขึ้นด้วย โดยไตรมาส 2 ปี 2561 มีบริษัทจัดการลงทุน 7 แห่ง และนายจ้าง 239 ราย ที่เสนอทางเลือกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบสมดุลตามอายุ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวน 6,087 ล้านบาท

 อนึ่ง ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเตรียมเปิดตัวโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้บริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนให้พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ เปิดโอกาสให้บริษัทที่มีสมาชิกตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ การอบรมความรู้ สื่อการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์บริษัท และรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับบริษัทที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ระดับต่าง ๆ ของโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับบริษัทที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.happyPVD.com/company

 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมเงินในระยะยาว โดยสมาชิกกองทุนจะเสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ ช่วยสร้างวินัยในการออมที่เน้นการออมแบบผูกพันระยะยาว มีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน

Political News