สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ก.ล.ต.เปิดตัวโครงการ“5 ขั้นมั่นใจลงทุน” มิติใหม่ของบริการดูแลการลงทุนอย่างครบวงจร

ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สร้างประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ผ่านบริการออกแบบการลงทุน 5 ขั้นตอน มุ่งเป็นตัวช่วยสำคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ด้านโบรเกอร์ ออกโรงหนุนเต็มสูบ กสิกรไทย ยันพร้อมให้บริการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ด้วยแอป K-My Funds “บล.ธนชาต” มุ่งแนะนำ-ออกแบบการลงทุนเพื่อประชาชน

 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา การบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุนที่ครบวงจรจะจำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนที่เป็นผู้มีเงินลงทุนจำนวนสูง (private wealth) เท่านั้น ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมักประสบปัญหาในการลงทุน เนื่องจากได้รับข้อมูลมากมาย แต่ไม่สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีอยู่หลากหลายได้ หรือได้รับคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นรายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายได้รับค่าตอบแทนการขายสูงหรือต้องการเพิ่มยอดขาย รวมทั้งขาดผู้ติดตามดูแลการลงทุนให้หลังจากที่ได้ลงทุนไปแล้ว จึงทำให้คนทั่วไปไม่สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ 

 “โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน เกิดจากความตั้งใจของ ก.ล.ต. ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ประกอบกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน มีส่วนสำคัญที่ทำให้การให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำ ตั้งแต่ (1) การสำรวจและทำความเข้าใจลูกค้า (2) การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน (asset allocation) (3) การแนะนำการลงทุนแบบองค์รวม (4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน และ (5) การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า  จึงทำให้ผู้รับบริการมีความพร้อมในการจัดการบริหารทรัพย์สินของตนเองเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน”

 ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว  26 ราย และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจะสามารถให้บริการออกแบบการลงทุนทั้ง 5 ขั้นตอนได้ ภายใต้ขอบเขตธุรกิจที่ได้รับอนุญาตของตน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ที่สนใจสามารถยื่นขอรับความเห็นชอบต่อ ก.ล.ต. ได้ โดย ก.ล.ต. จะพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 สำหรับ รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ 26 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ออกแบบการลงทุนได้รับอนุญาตแล้ว ประกอบด้วย  1.กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 7 ราย ได้แก่ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : KTBST 2.บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KS 3.บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : DBSV 4.บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) : TNS  5.บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : BLS 6.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : Phillip และ 7.บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : YUANTA 

2.กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 7 ราย ได้แก่ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTAM*2.บลจ. กรุงศรี จำกัด : KSAM* 3.บลจ. กสิกรไทย จำกัด : KASSET 4. บลจ. ทหารไทย จำกัด : TMBAM  5.บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด : SCBAM 6. บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด : MPAM และบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด : UOBAM*

3. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ จำนวน 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTB* 3.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK 4.ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ : Citibank*5.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) : TMBและ 6.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : SCB

4.กลุ่มบริษัทประกันชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เอไอเอ จำกัด

5. กลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพ  (4 ราย) ได้แก่  บลน. ฟินโนมีนา จำกัด : Finomena 2.บลป. เทรเชอริสต์ จำกัด : Treasurist* 3. บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด : Robowealth และ 4.บลน. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด : WealthMagik

Political News