สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยนายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกรรมการบริหาร EXIM BANK และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส บำรุงพระอาราม ถวายพระสงฆ์และสามเณร และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในอุปถัมภ์ของวัดพระธาตุช่อแฮ จำนวน 15 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ EXIM BANK ณ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

 

Political News