สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ททท.ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สากล ในโครงการ“แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว”

ในปีที่ผ่านมา โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ทั้งยังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ดังนั้นในปี 2561 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ต่อยอดเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเผยแพร่ศาสตร์แห่งองค์ราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่สากล กับโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” โดยโครงการนี้จะเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ และการเดินทางเพื่อเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว และ 55 เมืองรองทั่วไทย

โดย โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว ได้รับความร่วมมือจากคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ กว่า 25 ประเทศ ตอบรับคำเชิญร่วมเดินทางลงพื้นที่เพื่อสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ใน 5 เส้นทาง คือ โครงการ 1 ไร่แก้จน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทหารบก จ.ราชบุรี - ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม, โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย - ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์, โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ - ชุมชนปากน้ำประแส จ. ระยอง, โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง - ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมราช และโครงการเกษตรวิชญา - ชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ โดยแต่ละเส้นทาง คณะทูตจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ศาสตร์ของสมุนไพร การเกษตรกรรมแบบผสมผสาน การนวดแบบโบราณ ตลอดจนการสวมใส่ชุดไทย เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยแบบถึงแก่น

ในเส้นทางที่ 3 ที่จะเยี่ยมชม คือ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ-ชุมชนปากน้ำประแส จ. ระยอง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ นำโดย คุณวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี (H.E. Mr. Waldemar DUBANIOWSKI) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย และภริยา คุณอีวา ดูบายอฟสกี (Mrs. Ewa DUBANIOWSKI) , คุณทุกสบิลกูน ทูมูร์คูเลก (H.E. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg) เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลีย และภริยา มาดามดอลจินสุเรน เซนอายุช (Mrs. Doljinsuren Tsend-Ayush) และบุตร, คุณโน ควังอิล (H.E. Mr. Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และภริยา คุณโอ ชองฮวา (Mrs. Oh Chung-wha) และบุตร , คุณราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย และบุตร , ด็อกเตอร์ ซันเจย์ คูมาร์ (Dr. Sanjay KUMAR) เลขานุการโทสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และภริยา คุณบุษบา คูมาร์ (Mrs. Pushpa KUMAR) , คุณจูดิธ ชิลด์แบการ์ (Ms. Judith Schildberger) เลขานุการเอกสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย, คุณไอรินา โวโรเบวา (Ms. Irina VOROBEVA) เลขานุการตรีสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ที่ปรึกษา 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญพิเศษ คุณเดเรเดอร์ บอยด์ (Ms. Deirdre Boyd) ตัวแทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ชมพันธุ์ปลาพระราชทาน และสาธิตการแปลงเพศปลานิล และการเดินทางไปชมความงานตามธรรมชาติที่หาดูได้อยากในเมืองใหญ่ ณ ทุ่งโปรงทอง นั่งเรือชมความสวยงามของป่าชายเลน ที่อุดมไปด้วยป่าโกงกาง กระรอกแดง การเลี้ยงหอยนางรม ปูแสม และค้างคาวแม่ไก่ ปิดท้ายที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ทดลองดื่มชาใบขลู่ผลิตภัณฑ์ชาเพื่อสุขภาพพื้นบ้าน ชมสาธิตการทำขนมรังผึ้ง ขนมกะลา ห่อหมกย่าง และทดลองทำแจงลอนอาหารของชุมชน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมของปีที่ผ่านมา คือ โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม จากทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ รวมไปถึงคณะทูตที่ได้รับข่าวสารต่างก็มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ททท. จึงต้องการเผยแพร่พระเกียรติคุณโดยการนำศาสตร์แห่งองค์ราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่สากล ดังนั้นเส้นทางในปีนี้จะประกอบไปด้วยการลงพื้นที่เรียนรู้โครงการพระราชดำริต่างๆ รวมถึงการเดินทางสู่พื้นที่ชุมชนที่มีการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับวิถีชีวิต และเป็นพื้นที่ที่ยังรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ และสามารถสร้างเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวได้

โดย ททท.หวังว่าโครงการนี้คาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา และการเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ผสานวิถีชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งสู่เมืองรองในแอ่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจคุณูปการของศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ”

คุณวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี (H.E. Mr. Waldemar DUBANIOWSKI) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ประชาชนยังสามารถนำเอาศาสตร์ของพระราชามาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และหลังจากที่ได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วทั้งการทดลองทำอาหาร การพบปะชาวบ้าน ทำให้รับรู้ได้ถึงความเป็นกันเอง รอยยิ้มอันอบอุ่น ทำให้รู้สึกดีที่มีโครงการดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น”

คุณโน ควังอิล (H.E. Mr. Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า “พระองค์ท่านทรงมองการณ์ไกลที่ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งในวันนี้ตัวผมและคณะทูตได้ลงมาสัมผัสด้วยตนเอง ทำให้รู้ถึงประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และไม่เพียงชาวไทยเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากศาสตร์ของพระราชา แต่ชาวโลกก็ได้ประโยชน์จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์เช่นเดียวกัน”

กิจกรรมการลงพื้นที่ใน 5 เส้นทางของคณะทูตจาก 25 ประเทศ จะอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน และจะมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์  www.tourismthailand.org/kingwisdom  

Political News