สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เจ้าคุณประสารฝากงานด้านพระพุทธศาสนากับรัฐมนตรีคนใหม่

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเศรษฐา1 กำลังจัดสรรผู้คนลงในตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นและในจำนวนรัฐมนตรีทั้ง 35 คนที่ปรากฎตามสื่อต่างๆนั้นปรากฎชื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คนคือคุณพวงเพ็ชร ชุนละเอียดและคุณพิชิต ชื่นบาน แน่นอนว่าหนึ่งในสองคนนั้นจะได้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

         พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านพระพุทธศาสนา เป็นหน่วยงานกลางระหว่างรัฐบาลและคณะสงฆ์ จริงๆแล้วควรจะมีพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ประสานอีกชั้นหนึ่งด้วยเหมือนอย่างกระทรรวงกลาโหมกับรัฐบาลด้วยซ้ำไป จะได้ง่ายและสะดวกในการขับเคลื่อนงานพระศาสนาให้เจริญก้าวหน้า สำหรับตัวบุคคลที่ปรากฎตามข่าวนั้นคุณพวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นคนที่เคารพนับถือพระสงฆ์สามเณรและมั่นคงในพระรัตนตรัย มีภาวะผู้นำ จิตใจดี ในส่วนคุณพิชิต ชื่นบาน นั้นเป็นศิษย์วัด อยู่กับพระอยู่กับวัดมาตลอด เป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าใจงานพระศาสนา ดังนั้นท่านทั้งสองจึงเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอฝากว่างานด้านพระพุทธศาสนานั้นเป็นงานหลัก เป็นงานสำคัญ เป็นเรื่องของศีลธรรมอันดีงามของคนทั้งประเทศ ถ้าเข้าใจงานและตั้งใจไว้ชอบก็จะสามารถพัฒนางานด้านนี้ได้อีกมากมายและยังจะเพิ่มความเข้าใจอีนดีด้านนโยบายระหว่างรัฐกับศาสนาได้อีกทางด้วย

        ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาดูแลงานด้านพระพุทธศาสนา งานด้านนี้ขอเพียงให้เข้าใจ ปราศจากอคติก็จะสามารถเดินหน้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้มากมาย พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Political News