สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เปิดนโยบาย “ไลอ้อน” ชูแนวคิด ESG ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ 3 แกนสำคัญ“สิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล”

ไลอ้อน ประเทศไทย เปิดนโยบาย ชูแนวคิด ESG พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ดำเนินกิจการภายใต้ 3 แกนสำคัญ “ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม - การดูแลสังคม – การดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ไลอ้อน ประเทศไทย มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยได้นำแนวคิด ESG ซึ่งเป็นเมกาเทรนด์ที่หลายองค์กรทั่วโลกต่างนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 แกนสำคัญ ทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) และการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล (Governance)

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) Carbon intensity ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อย CO2 จากกระบวนการผลิต ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 55% ในปี 2030  และมุ่งบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)  ภายในปี 2050  การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ 100% Renewable Electricity ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซลาร์เซลล์ และการออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint Reduction รวมไปถึงการออกบรรจุภัณฑ์สู่ความยั่งยืน Sustainable Packaging ภายใต้แนวคิด 4 R ได้แก่ 1.Reduce Virgin Plastic 2.Recycled Material 3.Recylable 4.Renewable

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Political News