สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ททท.เนรมิต เมืองนครศรีธรรมราชในงาน “วิจิตร ๕ ภาค@นครศรีธรรมราช”

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและกรมศิลปากร แถลงข่าวโดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวจัดงาน “วิจิตร ๕ ภาค

@นครศรีธรรมราช” กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  ภายใต้แนวคิด“ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ”ตอกย้ำอัตลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราชด้วยแสงแห่งศรัทธา เนรมิตเมืองให้เรืองรอง ผสานเทคโนโลยีทันสมัยด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมล้ำค่า ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างสรรค์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวิจิตร ๕ ภาค เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นของภาคใต้ที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ เวทีกิจกรรม สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน

   นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และ นางสาวฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนหลายแขนง

    นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดเมืองรองที่ได้รับขนานนามว่า “นครสองธรรม”   โดดเด่นด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมะและธรรมชาติอย่างมีเอกภาพด้านการท่องเที่ยว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยว หลากหลาย ด้วยประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนมีภาคผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงาน วิจิตร ๕ ภาค  @นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา  มาหานครฯ” ถือเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะเข้ามาสร้างสีสันบรรยากาศทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระตุ้นให้เกิดการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดและใกล้เคียง นำไปสู่การ กระจายรายได้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง อันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

   นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. กล่าวว่า กิจกรรม “วิจิตร ๕ ภาค@นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” เป็นกิจกรรม Event Marketing ภายใต้โครงการ "วิจิตร ๕ ภาค" ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Drive Demand) เพื่อเพิ่มความถี่ในการเดินทางและวันพักค้าง พร้อมทั้งส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย (Meaningful  Travel)ผ่าน Soft Power F-Festival และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based-Tourism)ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน

   โดย ททท. ต่อยอดนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ๕ ภูมิภาค นำเสนอด้วยมิติของการเล่าเรื่องด้วยการใช้เทคนิคของ แสง เสียง และนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนและเผยแพร่อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยของแต่ละภูมิภาค สร้างแรงจูงใจสู่การออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่

   ททท. บรรจงแต่งแต้มสีสันบรรยากาศภายในบริเวณงานหลากหลาย นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยมิติแห่งศิลป์และศรัทธาด้วยการฉายภาพสามมิติสุดตระการตา (3D Projection) บนกำแพงเมือง ฝั่งสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยใช้เทคนิคโฮโลแกรมคมชัด สมจริง ประกอบกราฟิกเคลื่อนไหว

   พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมื องตั้งแต่อดีต จนถึงยุครุ่งเรือง ยุคเปลี่ยนผ่านและวิถีชีวิตในปัจจุบันที่สร้างสรรค์ โดย ครูนาย มานพ มีจำรัส และทีมสะบัดลาย นำเสนอ การแสดงพิเศษ ๔ ชุด ได้แก่ การแสดง“นครศรีธรรมราช   วิจิตรศิลป์  ศรัทธามาหานครฯ ” การสร้างบ้านแปลงเมืองอันก่อเกิดจากพลังแห่งศรัทธาของประชาชน  การแสดง “วิจิตรศิลป์-วิจิตรนครฯ” ความงดงาม บนแผ่นดินนครศรีธรรมราช นำเสนอความรุ่งเรือง ความเจริญ ความงามผ่านเรื่องเล่าบทบรรยายและนาฏยศิลป์ บทกวี ดนตรี และยังคงสืบทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน

   การแสดง “แสงแห่งธรรม-ศรัทธา –บารมี” บอกเล่าถึงแผ่นดิน ความหลากหลายที่ถูกเชื่อมต่อและเปลี่ยนผ่านของการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข และการแสดง “ราชะ-ราชา-ราชันย์ของนครฯ อันสง่างาม” และนักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินตระการตาด้วยจุดแสดง Light Up/ Light Installation  ๑๕ สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญบนถนนราชดำเนิน ได้แก่ เก๋งพระเจ้าตาก วัดประดู่ วัดวังตะวันตก เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน ศาลหลักเมือง หอพระสูง อาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก กำแพงเมืองเก่า อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง หอพระ-นารายณ์ หอพระอิศวร หอพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดท้าวโคตร

   ทั้งนี้ ยังมีการจัดให้มีกิจกรรม City Tour บอกเล่าStorytelling .รูปแบบ “นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์” จำนวน ๒ รอบ เวลา ๑๘.๓๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. จำกัดที่นั่งรอบละ ๘๐ คน ทุกวันตลอดระยะเวลาจัดงาน จุดบริการขึ้นรถราง ณ บริเวณ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม ณ บริเวณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทุกวัน และจัดเต็มความสนุกชวนเพลิดเพลินไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เอ๊ะ จิรากร วงพัทลุง วงกางเกง และเอกชัย ศรีวิชัย

   ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๐ – ๒๑,  ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกเช็คอินจุดไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้ง ๑๕ จุด แชร์ผ่านกิจกรรม “ภาพที่ชอบ ในโมเมนต์ที่ใช่” เพื่อลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกมากมาย กติกาและเงื่อนไขตามกำหนด

   ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจปักหมุดมาร่วมสัมผัสบรรยากาศร่วมบอกเล่าเรื่องราวอีกหนึ่งมิติแห่งประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยมุมมองใหม่ในโมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ ตื่นตาตื่นใจ แสง สี เสียง ถ่ายรูปเช็คอินฟินบรรยากาศยลเมืองศิลป์ ถิ่นศรัทธา และร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  TAT Contact Center  หรือโทร ๑๖๗๒ Travel Buddy, FB Page : TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung, Line OA : @tatnst

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Political News