mb303 yaitu situs resmi spekulasi slot tergacor rating tertinggi hari ini saran google. lokasi gambling 'Slot Mania' slot gacor sah paling baik no 1 paling terjaga...mb808 yaitu website yang memberikan tambahan pendapatan langsung bagi anda pencari cuan koran yang bisa langsung di wd dan juga memperoleh probabilitas ...trpc77 tempat paling baik bakal pengetahuan judi slot yang tidak tertandingi! peroleh kesempatan logam buat menikmati kemudahan login yang ......megabet303 ialah situs legal ringan maxwin slot gacor yang dipastikan menang besar dan juga dipercaya fairplay dalam bermain oleh menyandang sertifikat international....trpc77 yaitu salah satu situs slot server thailand 'BO Agen' yang terbaru di lingkaran ini dan pernah mempersiapkan permainan slot paling gacor...ath303 adalah salah satu cukong spekulasi dan togel online terpercaya di indonesia. terjaga timbul di website...athena777 merupakan usul lokasi terbaik dan terpercaya 2024 berlandaskan meruah penjelasan member, jalan keluar kamu mencari lokasi terpercaya 2024 di indonesia. ... สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

วิริยะประกันภัย สนับสนุนให้คนขับรถดีมีวินัย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันรถ 2+ Good Drive” เงื่อนไขพิเศษ “ขับรถดี ไม่มีเคลม การันตีคืนเงิน”

วิริยะประกันภัย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งเสริมให้คนขับรถดีมีวินัย “2+ Good Drive” ด้วยเงื่อนไขพิเศษ “ขับรถดี ไม่มีเคลม” การันตีคืนเงิน 30%! เพิ่มเติมความคุ้มครองภัยก่อการร้าย ภัยโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถ เผยเป็นความคุ้มครองที่เกิดจากการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่นำมาวิเคราะห์ จึงทำให้ลงลึกไปถึงพฤติกรรมผู้ขับรถได้ ทั้งนี้ 2+ Good Drive เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม ไม่เน้นเรื่องเป้าหมายยอดขาย

นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ”  โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูล (Data Driven) จากฐานลูกค้าที่มีมากกว่า 8 ล้านกรมธรรม์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของวิริยะประกันภัย นำมาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อคิดค้น พัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และความเสี่ยงภัย ทั้งในส่วนของความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้    ในส่วนของการรับประกันภัยด้านรถยนต์ ซึ่งถือเป็นพอร์ตหลักของวิริยะประกันภัยนั้น บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์ ซึ่งให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติดี (Good Drive) กล่าวคือ ขับรถดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ขับรถดีมีวินัย เพื่อลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียทางเศรฐกิจต่อสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ ใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่มาวิเคราะห์วิจัย พบว่ากลุ่มผู้เอาประกันภัยที่เลือกใช้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประเภท 5 (2+, 3+) ซึ่งบริษัทฯ รับประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยจากการวิจัยข้อมูลพบว่า ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมฝ่ายประมาทหรือเรียกง่าย ๆ ว่าไม่มีเคลม หรือมีเคลมแต่เป็นฝ่ายถูกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

นายสุรชัย เปิดเผยต่อไปอีกว่า ถ้าใช้วิธีการกำหนดเบี้ยในรูปแบบเดิม คือ การกำหนดจากความเสี่ยงของรถแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัท จะไม่เป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัยกลุ่มนี้ เพราะต่อให้ขับรถดีมีวินัย ไม่เคยเคลมประกันเลยตลอดอายุกรมธรรม์ ต่อเมื่อถึงเวลาต่ออายุกรมธรรม์ใหม่ ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มนี้ยังคงต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราเดียวกับผู้เอาประกันภัยที่มีการเรียกร้องสินไหมฝ่ายประมาทหรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าฝ่ายผิด

 “บริษัทฯ เล็งเห็นถึงภาระร่วมของผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติไม่เคยเคลมประกันเลยตลอดอายุกรมธรรม์ผนวกกับความต้องการที่จะส่งเสริมให้คนขับรถดีมีวินัยดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “2+ Good Drive” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระเบี้ยประกันภัย ซึ่งประเมินว่าน่าจะสามารถลดภาระของผู้เอาประกันภัยให้ต่ำกว่าเบี้ยประกันภัย 2+ ทั่วไปโดยเฉลี่ย 12% และรวมไปถึงการเพิ่มเติมความคุ้มครองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัยมากยิ่งขึ้น”

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ “2+ Good Drive” นายสุรชัย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ “2+ Good Drive” ให้ความคุ้มครองหลักเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ 2+ มาตรฐาน แต่จะมีความแตกต่างเป็นเงื่อนไขพิเศษอยู่ตรงที่ ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมฝ่ายประมาทระหว่างปี บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทันที 30% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป และจะจ่ายคืนภายใน 15 วัน  นับจากวันหมดอายุกรมธรรม์   นอกจากนี้กรมธรรม์ฉบับนี้ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองภัยก่อการร้ายตามทุนประกันภัย และความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์จากการโจรกรรมในวงเงิน 10,000 บาทอีกด้วย 

“ผลิตภัณฑ์ประกันใหม่ที่บริษัทฯ ออกมาให้ความคุ้มครองนี้  บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการขายไว้แต่อย่างใด แต่เป็นการทำตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เพื่อมุ่งหวังที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เป็นแรงจูงใจให้ผู้คนในสังคมขับขี่รถอย่างมีวินัย แน่นอนเมื่อทุกคนขับรถดีมีวินัย อุบัติเหตุทางท้องถนนก็จะเกิดขึ้นน้อยลงตามไปด้วย และแน่นอนว่าความสูญเสียที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณราว 5 แสนล้านบาทต่อปี ย่อมลดลงตามไปด้วย” นายสุรชัยกล่าวในที่สุด

Political News