สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ จับมือสมาคมโรคเบาหวาน ร่วมรณรงค์#ให้เบาหวานเป็นเรื่องต้องรู้

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและผู้ป่วยให้ดีขึ้น ล่าสุดจับมือ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดงานวันเบาหวานโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “Access to Diabetes Care “Education to Protect Tomorrow” “พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเรารู้ทัน”#ให้เบาหวานเป็นเรื่องต้องรู้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยทางบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมงานวันเบาหวานโลกภายใต้กรอบแนวคิดของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคเบาหวาน ที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุขระดับโลก ณ สวนอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ข้อมูลจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation, IDF) ปี 2021 พบว่าจำนวนผู้ที่เป็นเบาหวานทั่วโลกทั้งหมด 537 ล้านคน ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 90 ล้านคน ซึ่งเปิดเผยโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในระบบทะเบียน 3.2 ล้านคน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนรายต่อปี ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสาธารณสุขเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต ฯลฯ

พญ. ลัคนา กาญจนกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ระบุว่า บริษัทฯ ได้รณรงค์และให้ความสำคัญการสร้างความเข้าใจโรคเบาหวานรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ที่เป็นเบาหวานห่างไกลหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาจากโรคเบาหวานได้ โดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดหัวข้อวันเบาหวานโลก “Access to Diabetes Care” สำหรับการรณรงค์ในปี 2564-2566 ปีนี้นั้นมุ่งเน้นเรื่อง Education to Protect Tomorrow การสนับสนุนดังกล่าวทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการจัดมาอย่างเนิ่นนาน ครั้งนี้ได้มุ่งเน้นความตระหนักรู้การเข้าใจอาหาร ฉลากโภชนาการ การออกกำลังกาย การรณรงค์ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เมื่อมีปัญหาด้านเบาหวานแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจ มีคุณประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในการช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจและโรคไต จากพฤติกรรมสุขภาพที่ดีที่ช่วยการลดระดับน้ำตาลในเลือด และลดน้ำหนัก ซึ่งการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเบาหวานที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

“การเข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก 2565” ในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปในประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้ และรับความรู้ที่น่าสนใจผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อจะทำให้คนไทยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนลดลง การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและตระหนักรู้สำหรับการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน นำไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชน ทางบริษัทฯ พร้อมสนับสนุน เพราะเราเชื่อว่า “พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเรารู้ทัน”#ให้เบาหวานเป็นเรื่องต้องรู้ 

"อย่างในวันนี้เราได้มาร่วมออกบูธผ่านกิจกรรม “ขยับขจัดเบาหวาน” ชวนมาร่วมเต้นออกกำลังกายไปกับ เพลง JUST ASK ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปเต้น เพลง JUST ASK ผ่านทาง Facebook : จากใจถึงไตห่างไกลเบาหวาน เพื่อร่วมสนุกชิงรางวัล พร้อมกับนำเกมส์ “ไขรหัสลับเรื่องเบาหวาน” มาร่วมอีกหนึ่งกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการและเรื่องตัวเลขสำคัญของโรคเบาหวาน งานนี้นอกจากจะได้ออกกำลังกาย ยังได้ความรู้แฝงไปกับความสนุกสนาน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย”

ภายในงานคึกคักไปด้วยบรรดาคนรักสุขภาพหลากหลายช่วงวัยที่ต่างพาเหรดเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเข้าถึงอาหารสุขภาพ และการออกกำลังกาย, นิทรรศการศิลปะเบาหวานเด็ก จัดแสดงภาพวาด ภาพถ่าย VDO รณรงค์เรื่อง Diabetes awareness, อาหารเพื่อสุขภาพ จำหน่ายพืชผักผลไม้ สินค้าปลอดสารพิษ, ประเมินความเสี่ยงเบาหวานด้วยตนเอง, ตรวจน้ำตาลในเลือดเจาะปลายนิ้ว, ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯ สร้างความประทับใจกันไปถ้วนหน้า

Political News