สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

“เงินติดล้อ”ภูมิใจ ถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาการดำเนินธุรกิจ

เงินติดล้อ”ภูมิใจ ถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาการดำเนินธุรกิจ สร้างความยั่งยืนทางสังคมภายใต้แนวคิด SDGs จากองค์กรระดับเอเชีย

         นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ถือเป็นอีกก้าวแห่งความภูมิใจของเงินติดล้อ ในฐานะองค์กรที่ได้รับการยกย่องในระดับเอเชียให้เป็นกรณีศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจและการสร้างความยั่งยืนทางสังคม ภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals ด้วยการมุ่งเน้นสร้างโอกาสทางความรู้และส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

         ทั้งนี้ จากการศึกษาร่วมกันของ CIIP – Center for Impact Investing and Practice ก่อตั้งขึ้นโดย Temasek Trust, มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU) และ Accenture โดยเงินติดล้อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถึง 5 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ครอบคลุมในมิติด้านสังคม (social) ดังนี้ 1.ขจัดความยากจน  2.ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้  3.ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  4.ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม  5.ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานให้กับธุรกิจ พร้อมกับการสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงิน และการสนับสนุนด้านศึกษาให้กับเยาวชน

         ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (underbanked) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้มากขึ้น

         นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน และยังจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ภายใต้แนวคิดการสร้างความยั่งยืนทางสังคม SDGs: Sustainable Development Goals ผู้        

         สนใจติดตามข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebook เงินติดล้อ สอบถามผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลข 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เงินติดล้อ”รับรางวัล องค์กร สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศฯ

เงินติดล้อ มอบดอกไม้แสดงความยินดี สุธัช เรืองสุทธิภาพ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ

“เงินติดล้อ”ถ่ายทอดการใช้ VDO E-learning ความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อประกอบอาชีพ ให้เจ้าหน้าที่เรือนจำฯ

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Mistine เพื่อแนะนำแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เงินติดล้อ ออกแคมเปญ “บัตรติดล้อ ยันดอกถูก 0.94%”ช่วยลดภาระทางการเงินให้ลูกค้ามีชีวิตหมุนต่อได้

เงินติดล้อ เสริมความรู้ด้านการเงิน เพื่อชีวิตหมุนต่อยั่งยืนให้ชุมชนบ้านวังยาว จ.เพชรบูรณ์

Political News