สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

โอกาสดีสำหรับสายงานอาชีพ"วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า" เปิดรับนักศึกษาใหม่

         วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 ภาตใต้หลักสูตรอาชีวศึกษาร่วมกับหลักสูตรการอบรมตามมาตรฐาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

         โดยเมื่อจบการศึกษา จะได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิค ผู้บริหารงานบริการ หรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า รวมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านยานยนต์ รวมทั้งโอกาสทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์

เปิดรับสมัคร 3 สาขางาน

1.สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

2.สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์

3.สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าทุกสาขา

2.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

086-323-7683  อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร

086-323-7684  อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.toyotacollege.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2566

 

Political News