สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สอ.กฟภ. แต่งตั้ง บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอ.กฟภ.) ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล อย่างเป็นทางการ โดยมีนายนายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ (คนที่ 4 จากซ้าย) และนางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามในสัญญาจ้าง ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

Political News