สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บุคลากร มข.ระดมปลูกป่าสร้างสวนราชพฤกษ์ริมบึงสีฐาน เพิ่มพื้นที่สิ่งแวดล้อมสีเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ ปลูกป่า 50,000 ต้น ระยะที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมี  รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้บริหารระดับส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณริมบึงสีฐานฝั่งตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานในพิธีว่า กิจกรรม ปลูกป่า 50,000 ต้น ระยะที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี     จัดโดยฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการฟื้นฟู บำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)  สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green Society)”

“สำหรับการปลูกป่าครั้งนี้เป็นการปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมมาก่อน โดยกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปจัดเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมและการเตรียมดินให้ต้นไม้ที่ปลูกได้เจริญเติบโตเป็นสวนราชพฤกษ์แห่งใหม่ที่สวยงามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าว

 รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงวาระของการบริหารสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในใจคือการได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งวันนี้รู้สึกยินดีที่ได้เห็นบุคลากรได้มาร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่ออกดอกได้สวยงามโดยเฉพาะการปลูกเป็นกลุ่ม หลังจากกิจกรรมครั้งนี้ไปแล้วใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรที่ผ่านมาในพื้นที่ริมบึงเพื่อทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายได้มาร่วมกันดูแลรดน้ำเพื่อให้ราชพฤกษ์ได้เติบโตสวยงามตามที่เราตั้งใจ

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยและเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองสวยงามในช่วงปลายมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม นอกจากนั้นต้นราชพฤกษ์ถือเป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบในพิธีที่สำคัญ สำหรับการเลือกต้นราชพฤกษ์ที่นำมาปลูกครั้งนี้นอกจากความสำคัญข้างต้นแล้ว ราชพฤกษ์ยังเป็นพืชที่ปรับตัวในสภาพดินที่แตกต่างได้ดี โดยมหาวิทยาลัยได้นำต้นกล้าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้วอายุ 2 ปีอันเป็นช่วงที่ลำต้นแข็งแรงสามารถหยั่งรากได้เร็วมีโอกาสเจริญเติบโตได้ง่าย ซึ่งจากนี้ไปประมาณ 2 ปีต้นราชพฤกษ์กลุ่มนี้ปลูกไว้ในระยะห่างระหว่างต้น 6 เมตรและระหว่างแถว 4 เมตรเพื่อให้พุ่มต้นมีระยะที่เหมาะสมเมื่อเติบโตเต็มที่จะสามารถผลิช่อดอกให้ชมอย่างสวยงาม

Political News