สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิด IPO กองเด็ด RMF เฟ้นหุ้นใหญ่เติบโตเด่นในสหรัฐ กับ “SCBRMUSA”

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิด IPO กองเด็ด RMF เฟ้นหุ้นใหญ่เติบโตเด่นในสหรัฐ กับ “SCBRMUSA” ประตูแห่งโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดระยะยาว

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าส่งเสริมการลงทุนรับวัยเกษียณ เตรียมเปิดตัวกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMUSA) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ที่เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกา มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดในระยะยาว โดย SCBRMUSA จะเริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2565 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนระยะยาว จากความมั่นคงทางการเมือง และมีความเสี่ยงด้าน Geopolitical Risk ต่ำ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอันดับ 1 ของโลก มีสภาพคล่องสูง ขณะเดียวกันก็มีความโปร่งใสในการทำงานจากกฎระเบียบที่เข้มงวด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโดยมีบริษัทจดทะเบียนชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพแนวโน้มเติบโตในระยะยาว เช่น Apple, Microsoft, Amazon และ Alphabet เป็นต้น จึงเหมาะแก่การลงทุนเพื่อการเกษียณ

ความโดดเด่นของกองทุน SCBRMUSA จะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทสหรัฐอเมริกา โดยกลยุทธ์การลงทุนเน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของหุ้นรายตัว (Bottom-up security selection) พร้อมคัดสรรหุ้นเด่นจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคงและบริษัทที่กำลังพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการที่มีศักยภาพเติบโตสูง รวมถึงการมีกองทุนหลักที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ลงทุนยาวนานในหุ้นสหรัฐอเมริกาทุกขนาด มีความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวโดดเด่นเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นในกลยุทธ์เดียวกัน

กองทุน SCBRMUSA มีนโยบายลงทุนใน Morgan Stanley Investment Fund -US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน Z Accumulation ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย มีเป้าหมายมุ่งบริหารเงินทุนแบบเชิงรุกให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับสูงและชนะดัชนี Russell 1000 Growth Index ในระยะ 3-5 ปี โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมหุ้นในทุกช่วงขนาดธุรกิจ ธุรกิจมีคุณภาพ และมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมั่นใจสูงเท่านั้น และต้องมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน

“ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก มีนโยบายสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เป็นประเทศที่ประกอบด้วยนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำจำนวนมาก รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลและธนาคารกลางมีนโยบายสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในอนาคตอีกด้วย บลจ.ไทยพาณิชย์จึงมองว่า SCBRMUSA จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างโอกาสทางการลงทุนในหุ้นคุณภาพระยะยาวเพื่อนักลงทุนได้ก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมั่นใจไปกับเรา”  นางนันท์มนัส กล่าว

พิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน SCBRMUSA เฉพาะการลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรก รับ Fund Back เป็นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) สูงสุดถึง 1,000 บาท สามารถลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ผ่านผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ SCBAM Fund Click สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB สามารถชำระมูลค่าลงทุนผ่านบัตรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และแอปพลิเคชัน SCB Easy

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.info/3lWLNV6

สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.link/scbam_fund_click

Political News