สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เจ้าคุณประสาร โพสต์อวยพรปีใหม่ 2565

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  โพสต์อวยพรปีใหม่ 2565 ในเฟสบุ๊คส่วนตัว ความว่า

ปีใหม่ 2565

ขอให้ห่างไกลจากโควิด-19

มีสุขภาพแข็งแรง

มีสุข ปราศจากปัญหาอุปสรรคทั้งปวง

ประสบความสำเร็จในทุกสรรพสิ่ง

รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ตลอดกาลนาน เทอญ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

#เจ้าคุณประสาร

Political News