สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เจ้าคุณประสาร โพสต์อนุโทนาขอบคุณคนติดตามเพจ

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  โพสต์อนุโทนาขอบคุณคนติดตามเพจ ในเฟสบุ๊คส่วนตัว ความว่า

จากใจพระเมธีธรรมาจารย์ : เจ้าคุณประสาร

    ในรอบปีที่ผ่านมาและในรอบหลายๆปี ต้องขอขอบคุณ อนุโมทนาขอบคุณทุกท่าน ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจ กดไลน์ กดแชร์ แสดงความคิดเห็นและอื่นๆ

     หลายปีมานี้ผม/อาตมาเลือกที่จะอยู่เงียบๆและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เช่น ทำงานด้านการศึกษา การบริหาร สอนหนังสือ บรรยายและบางครั้งบางคราก็นั่งปรกด้วยตามสมควรแก่ฐานะที่จะพึงทำได้

      อะไรจะมี จะเป็น จะเกิดก็คงต้องดู วิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณให้มากขึ้น

       ส่วนตัวยังคงรักความยุติธรรม ความถูกต้องและแสวงหาความจริงไม่เคยแปรเปลี่ยน แต่เหตุการณ์ กาล เวลา ทำให้ต้องระวังและขบคิดให้ลึกและรอบด้าน

        วันนี้ยังคงเป็นพระธรรมดาๆรูปหนึ่งในสังฆมณฑลเหมือนที่เคยเป็นมา

         ขอบคุณทุกท่าน ทุกคน หวังว่าคงติดตามและตามดูกันต่อไปในเพจ พระเมธีธรรมาจารย์:เจ้าคุณประสาร

         ขอขอบคุณ/อนุโมทนาสาธุ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

Political News