สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK จับมือ สกพอ. ออมสินและบสย.สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการไทย

EXIM BANK จับมือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สนับสนุนแพ็กเกจการเงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ผู้ประกอบการใน EEC นำไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับ Supply Chain ของผู้ส่งออก เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่งออกและการลงทุนขยายตัว นำไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในระยะข้างหน้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ระหว่าง ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการทำงานอย่างสอดประสานเหมือนการต่อจิกซอว์เพื่อเดินเครื่องเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย 3 สถาบันการเงินได้แก่ ออมสิน บสย. และ EXIM BANK จะจัดให้มีแพ็กเกจบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการใน EEC สำหรับนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขยายหรือปรับปรุงโรงงาน ยกระดับซอฟต์แวร์ในกระบวนการผลิต รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของไทยที่เชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ ทำให้สินค้าและบริการของไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ในระยะยาว

แพ็กเกจทางการเงินของ EXIM BANK ในโครงการนี้ ได้แก่ สินเชื่อ EXIM EEC Plus เป็นวงเงินหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการในทุกขนาดธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการลงทุนใน EEC หรือต้องการปรับปรุงเครื่องจักร โรงงาน ระบบซอฟต์แวร์ดิจิทัล โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-curve) และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี เป้าหมายวงเงิน 1,000 ล้านบาท

“EXIM BANK ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงิน เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่อนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญอย่าง EEC เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองใหม่โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนภาคการผลิตเชื่อมโยงกับ Supply Chain ของการส่งออก โดยสอดคล้องกับเมกะเทรนด์และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์กล่าว

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand Collaborates with EECO, GSB and TCG on Financial Package

to Thai Entrepreneurs for Development of EEC Infrastructures and Industries

and Driving Trade, Investment and National Development

EXIM Thailand has joined hands with Eastern Economic Corridor Office, Government Savings Bank and Thai Credit Guarantee Corporation in offering financial packages with special interest rates to entrepreneurs in the Eastern Economic Corridor to support investment in development of infrastructures and industrial sectors in linkage with the supply chains of exporters with a view to growing export and investment for the country’s economic recovery and national development.

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance, presided over the signing ceremony of the Memoranda of Understanding (MOU) to collaboratively promote investment and provide financial services for development of the Eastern Economic Corridor (EEC) at the Ministry of Finance on October 27, 2021. The signees include Dr. Kanit Sangsubhan, Secretary General of the Eastern Economic Corridor Office (EECO), Mr. Vitai Ratanakorn, President and CEO of Government Savings Bank (GSB), Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mrs. Wasukarn Visansawatdi, Acting President of Thai Credit Guarantee Corporation (TCG).

EXIM Thailand President said that the collaboration represents synergy piecing together the jigsaw of how to revive Thai economy from the COVID-19 economic disruption in conjunction with national development in economic, social and environmental dimensions. The three financial institutions, i.e. GSB, TCG and EXIM Thailand will make available financial packages that would respond to demand of entrepreneurs in the EEC for their enhancement of production efficiency, factory expansion or renovation, upgrading of production process softwares, and investment for value added to goods and services. This would contribute to development of infrastructures and industries related to international trade in a way that would boost long-term competitiveness of Thai goods and services in the global market.         

Under the collaboration, EXIM Thailand offers the financial package EXIM EEC Plus, comprising revolving and long-term credit lines at a minimum interest rate of 2% per annum, credit line of up to 100 million baht and maximum repayment term of 10 years, for entrepreneurs of all sizes and all industries, particularly S-curve industries and industries hit by the COVID-19 pandemic, which aim to make investment in the EEC, modify machinery, renovate factories, or upgrade digital softwares. The total credit support for the project is 1,000 million baht. 

“EXIM Thailand has joined forces with both public and private entities including financial institutions to accelerate the country’s forward-looking economic development, particularly in such target area as the EEC, to ensure availability of infrastructures and urbanization leveraging on high technology and modern but eco-friendly innovations, and to propel manufacturing sectors in linkage with export supply chains in response to the megatrends and sustainable development aspirations,” added Dr. Rak.    

Political News