สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กองทุนประกันวินาศภัยพร้อมทำหน้าที่เยียวประชาชนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผย ว่า จากสถานการณ์การรับประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย จบ ที่เป็นข่าวในขณะนี้ กองทุนประกันวินาศภัยขอเรียนแจ้งว่า ขอให้ผู้เอาประกันภัยเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยได้ หากมีบริษัทประกันวินาศภัยต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนประกันวินาศภัยสามารถคุ้มครองเยียวยาผู้เอาประกันภัยได้ตามที่กฎหมายกำหนด

เพราะ กองทุนประกันวินาศภัยมีหน้าที่คุ้มครองประชาชนโดยเป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัยเมื่อบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้จ่ายได้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

“ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม กองทุนฯ สามารถบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอกับสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นนั้นได้  เนื่องจากกองทุนฯ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการเอาประกันวินาศภัยของประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว และเราสามารถจัดหาและบริหารเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอเพื่อเยียวยาประชาชนได้แน่นอน” นางวราภรณ์กล่าว และ

 (สำหรับการบริหารจัดการกองทุนฯ ในปัจจุบันยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่จัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมาย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วน ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ คุ้มครองเจ้าหนี้หรือผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยให้ได้รับการเยียวยาชำระหนี้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท) เอาออก

 ดังนั้นสิ่งที่กองทุนฯ ดำเนินการในสถานการณ์ช่วงนี้และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมาก็คือ 1. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย และการประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 2. บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย และ 3. มีความพร้อมในการชำระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News