สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK สนับสนุนอาหารแห้งและและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้แก่นายไชยา โชติวรรธกวณิช (กลาง) ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand Donates Dried Food and Drinking Water to Bangkok Youth Center (Thai-Japan) to Assist People Adversely Impacted by COVID-19 Pandemic

Mrs. Wanpen Unchundacha (second right), Executive Vice President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), donated rice, dried food and bottled drinking water to Mr. Chaiya Chottiwattakawanit (center), Director of Bangkok Youth Center (Thai-Japan), to assist people in the community and nearby affected by the COVID-19 pandemic under EXIM Thailand’s corporate social responsibility (CSR) project titled “EXIM for Community Health” at Bangkok Youth Center (Thai-Japan) on September 13, 2021.

 

Political News