สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

มจร จัดงานวันสถาปนาครบ 134 ปี ผลักดันปัญญาและคุณธรรมนำสังคม

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เปิดเผยว่า วันที่ 13 กันยายน นี้มหาวิทยาลัยจะได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาครบ 134 ปีเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อปี 13 กันยายน พ.ศ. 2430

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รูปแบบจัดงานที่ไม่สามารถมารวมกันได้ทำให้กิจกรรมส่วนใหญ่ผ่านระบบออนไลน์

                              พระเมธีธรรมาจารย์

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมช่วงเช้าจะเริ่มจากการทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ทักษิณานุปทานอุทิศ และปาฐกถาพิเศษเรื่อง มจร กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ในภาคบ่ายจะมีการเสวนาทางวิชาการทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันวาระแห่งปัญญาและคุณธรรมเพื่อนำมาใช้ในสังคม ผ่านศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สถาบันสมทบในต่างประเทศรวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้ามารับฟัง 

นอกจากนั้นยังมีการระดมทุนเพื่อถวายเข้าเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าภัตตาหาร ค่าพาหนะรับส่งพระนิสิตและค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธด้วย ท่านที่สนใจติดต่อตามลิ้งค์ประชาสัมพันธ์งาน 134 ปี มจร ในครั้งนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ครบรอบวันสถาปนา 134 ปี มจร" วันที่ 13 กันยายน 2564 ร่วมรำลึกถึงวันครบรอบสถาปนา 134 มหาจุฬาฯ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วโลก และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน
???????? ลงทะเบียน (Register) ???????? https://forms.gle/3ZMxAV4XTU7cr2Dx5
ติดตามข่าวสารทางไลน์ทางการ 134 ปี มจร กด Link ???????? https://lin.ee/VWzdRc7
ข่าวกิจกรรม134 ปี มหาจุฬา https://www.mcu.ac.th/news/detail/36265 และ https://pr.mcu.ac.th/?p=7120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขียนถึง Sirivit Bochantuk
 

Political News