สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เจ้าคุณประสาร โพสต์ข้อคิด‘ทำใจให้สงบ ร่มเย็น ปล่อยวางอุปาทาน ชีวิตก็จะพ้นความทุกข์’

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โพสต์ในเฟซบุ๊ก ส่วนตัว ความว่า ทำใจให้สงบ ร่มเย็น

คนเราเกิดมาต่างก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าใครจะมีภาระหน้าที่อย่างไรก็ตาม เข่น บางคนมีชีวิตที่สบายๆ มีความสุข บางท่านเจอแต่เรื่องหนักๆ เรื่องร้ายๆในชีวิต บางคนถูกนินทาใส่ร้ายแทบเอาตัวไม่รอด แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมทั้งสิ้น เราจะไปแบก ไปหามไว้ทำไม หนักเปล่าๆ

พระพุทธองค์สอนว่า อย่าไปยึดมั่นถือมั่น อาจารย์พุทธทาสใช้ศัพท์ว่า ตัวกูของกู

เมื่อไม่มี ตัวกู ของกู ใครจะด่าจะว่าอะไร เราก็ไม่ทุกข์ ใจก็สงบ ร่มเย็น

รู้จักวางอุปาทานบ้าง ชีวิตก็จะพ้นจากความทุกข์

https://web.facebook.com/ck.prasarn/posts/2100173140151993

Political News