สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

มข.มอบรางวัล Good Practice และ Best Practiceส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( แถวหลังที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นการเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นการเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการที่ ฝ่ายบริหาร และกองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก และประกาศยกย่องบุคลากร หรือหน่วยงานที่ดำเนินโครงการที่มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและตามเกณฑ์การประเมินโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  เพื่อสนับสนุนพันธกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Political News