สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

2 นักศึกษา ม.อ.สุดเก่ง คว้าทุนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา“Global UGRAD”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โชว์ศักยภาพนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 หรือ Global UGRAD หลังมีผู้สมัครทั่วประเทศจำนวน 151 คน ด้านสองเด็กเก่งจะได้รับโอกาสศึกษาระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในปี 2565 เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิตสังคมและวัฒนธรรม พร้อมชูแนวคิดมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การใช้ชีวิต และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ทั่วโลกรู้จัก

ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งเสริมสร้างหาความรู้ใหม่และแสวงหาความรู้จากภายนอกเพื่อพัฒนาตัวเองรอบด้าน 

ล่าสุดนักศึกษาของ ม.อ. 2 ราย ได้แก่ นางสาวกูอัสมาอามานี พระศรีณวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาวซอลญ่า สัญชัยวรนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 หรือ Global UGRAD (Global Undergraduate Exchange Program) ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Global UGRAD) ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิตสังคมและวัฒนธรรม ที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในปี 2565 นอกจากนี้ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนากับผู้รับทุนจากประเทศอื่นๆ 

นางสาวกูอัสมาอามานี พระศรีณวงค์ กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจมากที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน Global UGRAD เนื่องจากเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูง วิธีการสอบคัดเลือกยากและหลายขั้นตอนมาก หลักๆ จะต้องเขียน Essays หรือ บทความ 2 หัวข้อ ซึ่งสำคัญมากๆ ในการคัดเลือกทุนในครั้งนี้ ต้องดึงจุดเด่นของตนเองออกมาผ่านงานเขียนให้ได้มากที่สุด และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญ คือ Recommendation Letter หรือ จดหมายรับรองจากอาจารย์หรือคนรู้จัก ซึ่งการคัดเลือกในแต่ละรอบผ่านไปด้วยดี โดยมีผู้สมัครจากทั่วประเทศจำนวน 151 คน 

“พี่ๆ ฝ่ายกิจการนานาชาติ ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ม.อ. มีส่วนช่วยในการเตรียมตัวเข้าสอบ รวมถึงการสอบวัดระดับผล TOEFL iBT เพื่อนำคะแนนไปยื่นให้ทางมหาวิทยาลัย ที่ สหรัฐอเมริกา เมื่อผลสอบออกมาและมีชื่อตนเองติด 1 ใน 10 ถือ เมื่อได้รับโอกาสแล้ว อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด ทั้งการเรียน การเรียนรู้วัฒนธรรม และเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเองให้เป็นที่รู้จัก และพัฒนาศักยภาพตนเองด้านวิชาการ กิจกรรม และการใช้ชีวิต” นางสาวกูอัสมาอามานี กล่าว

นางสาวซอลญ่า สัญชัยวรนันท์ กล่าวว่า การสมัครเข้ารับการคัดเลือกทุน Global UGRAD ถือว่ายากมาก กว่าจะผ่านมาแต่ละรอบ ตั้งแต่การยื่นใบสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การประกาศผล และที่ยากที่สุดคือการสอบวัดระดับคะแนน TOEFL iBT ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนสูงกว่าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ ซึ่งการผ่านคัดเลือกในครั้งนี้เพราะมีความตั้งใจ และอ่านหนังสือหนักมาก จนผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนในครั้งนี้ ดีใจและภูมิใจมากๆ 

 “การได้รับโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ไม่ว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญของการไปเยือนประเทศอเมริกาในครั้งนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งต้องสนุกมากๆ แน่นอน” นางสาวซอลญ่า กล่าวทิ้งท้าย

Political News