สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

นศ.CIBA DPU เจ๋ง คว้ารองชนะเลิศประกวดสหกิจศึกษาฯ ระดับประเทศ

ประกาศผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาระดับประเทศ   โดย Mr.Moy Bunneam นศ.ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIBA DPU)  คว้ารางวัลรองชนะเลิศมาครอง  จากโครงงาน Toyota Fund Raising Campaign   ทั้งนี้ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษามีทั้งหมด 4 ประเภท  ได้แก่ 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 3. ประเภทนวัตกรรมดีเด่น และ 4. ประเภทนานาชาติดีเด่น

          Mr.Moy Bunneam  กล่าวถึงโครงการ Toyota Fund Raising Campaign ว่า  เป็นแคมเปญการระดมทุนออนไลน์สำหรับโรงพยาบาลเด็ก 2 แห่งในกัมพูชาช่วงที่โควิด-19 ระบาด เพื่อเป็นทุนรักษาเด็กๆ  โดยเป็นความร่วมมือของสองพันธมิตรใหญ่ในกัมพูชา ได้แก่ บริษัท Last2ticket Asia ที่ตนเองได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และบริษัท Toyota Cambodia โดยทุนที่ระดมรับบริจาคจะไปสนับสนุนโรงพยาบาลเด็ก 2 แห่ง คือ  Angkor Hospital for Children และ The Kantha Bopha Hospital  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เด็กส่วนใหญ่ในกัมพูชาจะเข้าไปรับการรักษา ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ถึง กลางเดือนมีนาคม 2564 แต่เนื่องจากตนจบการฝึกสหกิจศึกษาก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดลง จึงไม่ทราบว่าทางโครงการระดมทุนได้ทั้งหมดเท่าไหร่ แต่ทราบว่าแคมเปญดำเนินการไปได้ด้วยดีและทั้งสองบริษัทก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กให้ได้มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้

          “การระดมทุนออนไลน์เป็นเรื่องใหม่ของทั้งสองบริษัท และบริษัท Last2ticket Asia ที่ผมปฏิบัติสหกิจศึกษาอยู่ในตอนนั้นก็ไม่เคยจัดกิจกรรมระดมทุนออนไลน์มาก่อน ทำให้ผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การคิดกระบวนการให้ได้ว่า จะทำอย่างไรให้สามารถระดมทุนออนไลน์ได้สำเร็จ หลังจากที่มีการระดมความคิดกันก็สามามารถแก้ปัญหาได้ แล้วก็ได้วิธีการที่สามารถระดมทุนจากเงินทุนหลายรูปแบบได้และทำให้ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้หลายครั้ง”

          Mr.Moy Bunneam  กล่าวอีกว่า  การปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและสนุก ทั้งยังมีโอกาสได้กลับบ้านเกิด ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา โดยเฉพาะแคมเปญที่คิดขึ้นมานี้ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการดำเนินโครงการในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่

Political News