สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

มข.จัดตู้ปันสุข…ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยรพ.สนาม และนศ.หอพักรอบข้าง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  จัดให้มีโครงการตู้ปันสุข ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบน้ำใจไปยังผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม  และหอพักนักศึกษา  โดยในภาคเช้า ได้มีผู้นำสิ่งของมาเติมในตู้ปันสุข อาทิ อาจารย์ ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี  นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  นางไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา  นายเกษม  ภูธรรมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เปิดตู้ปันสุขเพื่อรับสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  ส่งต่อความความห่วงใยด้วยการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม และนักศึกษาในหอพักรอบข้าง

นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาขับเคลื่อนดูแลผู้ที่ติดเชื้อโดยเปิดให้หอพักที่ 26 เป็นโรงพยาบาลสนาม  ดังที่ปรากฎเป็นข่าว   มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเข้าไปดูแลทุกข์สุขและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนไข้ในทุกๆ ด้าน  สำหรับ กิจกรรมตู้ปันสุขเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนตามนโยบายของท่านอธิการบดีก็โดยทางสำนักงานอธิการบดีได้จัดทำตู้ปันสุขขึ้นที่อาคารสิริคุณากร  เพื่อที่จะให้ผู้มีจิตศรัทธา หรือผู้ที่ห่วงใยผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนาม  ได้นำสิ่งของที่ท่านมีมาแบ่งปันในตู้ปันสุข  และทางสำนักงานอธิการบดีจะได้นำไปส่งที่โรงพยาบาลสนามต่อไป ”

นายธัญญา  ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง   มข. กล่าวว่า  “ตู้ปันสุขนี้ อยู่ด้านหน้าทางเข้าสำนักงานอธิการบดีทั้งสองด้าน  เป็นตู้ที่รับน้ำใจจากทุก ๆ ท่านที่ผ่านเข้าออกอาคารสิริคุณากร  โดยท่านสามารถนำอาหารแห้ง  เครื่องใช้จำเป็นส่วนตัว  น้ำดื่ม  เครื่องดื่ม และของใช้พื้นฐานต่างๆ  เท่าที่ข้อมูลที่ได้รับทราบมาในสิ่งที่ขาดมาก ๆ ตอนนี้คือ หน้ากากอนามัย  กระดาษชำระ  ของใช้ส่วนตัว เช่นสบู่ ยาสีฟัน ครีมอาบน้ำ ยังขาดอยู่   ในส่วนอาหารแห้งยังมีอยู่  ในทุก ๆ วันจะมีผู้รับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดีนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งส่วนหนึ่งจะกระจายไปยังหอพักนักศึกษา  เนื่องจาก ในภาวะยากลำบากแบบนี้น้อง ๆ นักศึกษาเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ยังมีความลำบากอยู่  โดยผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษาจะเป็นผู้ดูแล และนำส่งต่อไป    ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุก ๆ ท่านมาร่วมกันแบ่งปันนำใจนำสิ่งของมาแบ่งปันในตู้ปันสุขของสำนักงานอธิการบดี และตู้ปันสุขทุกๆ แห่งที่ท่านได้พบเห็น  ,kร่วมแสดงน้ำใจต่อกัน เพื่อให้ทุกคนได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ไปด้วยกันครับ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากสนับสนุนให้การรักษาผู้ป่วยด่านหน้าในภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์อย่างเต็มที่แล้ว  ยังสนับสนุนโรงพยาบาลสนามพร้อมมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย  มีระบบการสื่อสารที่ดีโดยติดตั้งระบบไวไฟ (WiFi)อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย  ยังพร้อมสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง  เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด-19  เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการป้องกัน และดูแลรักษาความปลอดภัย ไม่ให้เกิดผลกระทบ และความเสี่ยงต่อนิสิตนักศึกษา บุคลากร และประชาชนรอบข้าง รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

Political News