สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK ออกมาตรการเยียวยาธุรกิจไทยในCLMVจากผลกระทบโควิด-19-เมียนมา

EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อ เยียวยาผู้ประกอบการ SMEs ไทยใน CLMV จากผลกระทบของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจ วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.99% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี พร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า EXIM BANK ในตลาดเมียนมา พักชำระหนี้เงินต้นกรณีวงเงินกู้ระยะยาวสูงสุด 12 เดือน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ไต่อันดับขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 CLMV เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 4 ของไทย รองจากสหรัฐฯ อาเซียนเดิม 5 ประเทศ และจีน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยไปตลาด CLMV มีเหตุสะดุดลงในปี 2563 โดยหดตัวกว่า 11% ขณะที่ในปี 2564 ยังต้องเผชิญกับปัญหารอบด้าน ทั้งวิกฤตโควิด-19 ประกอบกับสถานการณ์ภายในเมียนมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจส่งออกและลงทุนในตลาดเมียนมา ขณะที่ในภาพรวมกลุ่มประเทศ CLMV ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการของไทยอยู่มาก การเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ท่ามกลางปัจจัยท้าทายต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ ดังนั้น EXIM BANK จึงออกมาตรการช่วยเหลือดังต่อไปนี้

  • +มาตรการสินเชื่อ CLMV อุ่นใจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการไทยใน CLMV ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี ใช้เพียงหนังสือค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลค้ำประกันได้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.exim.go.th สอบถามได้ที่ EXIM BANK สำนักงานใหญ่และสาขาทุกแห่ง
  • +มาตรการเยียวยาธุรกิจไทยในเมียนมา สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ EXIM BANK สามารถพักชำระหนี้เงินต้นกรณีวงเงินกู้ระยะยาวสูงสุด 12 เดือน ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินรวมสูงสุดไม่เกิน 180 วัน โดยแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ EXIM BANK ภายใน 30 กันยายน 2564

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบภายในเมียนมาอย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบต่อลูกค้า ผู้ประกอบการไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากการชำระเงินล่าช้าและการชะลอคำสั่งซื้อของคู่ค้าในเมียนมา EXIM BANK จึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านมาตรการต่าง ๆ ตามความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีลูกค้า EXIM BANK ที่เป็นผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในตลาดเมียนมาจำนวนกว่า 200 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 5,300 ล้านบาท การออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในเมียนมาจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยได้

นอกจากมาตรการด้านการเงินข้างต้นแล้ว EXIM BANK พร้อมให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในเมียนมา ทาง Hotline โทร. 0 2271 3700 ต่อ 3009

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งไทยและ CLMV มาตั้งแต่ต้นปี 2563 ประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ CLMV เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงในระยะยาว EXIM BANK จึงต้องเร่งออกมาตรการเยียวยาในระยะสั้น ทั้งด้านสินเชื่อและการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อประคับประคองสภาพคล่องทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย รอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของตลาด CLMV ในระยะถัดไป” ดร.รักษ์ กล่าว

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXIM Thailand Launches Relief Schemes for Thai Businesses in CLMV Affected by COVID-19 and Internal Situation in Myanmar

EXIM Thailand has issued a credit facility program to assist Thai SMEs in the CLMV affected by the COVID-19 pandemic and economic situations with a maximum credit line of 20 million baht at a special interest rate of 3.99% per annum and a maximum repayment period of 3 years together with an assistance program for its clients in Myanmar market with principal debt suspension of up to 12 months for long-term loans. 

 Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that the CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) has increasingly and consistently become a major export market of Thailand. In 2020, the CLMV ranked no. 4 among Thailand’s major export markets, following the U.S., the original ASEAN member states and China respectively. However, Thai export to the CLMV stumbled in 2020 recording a contraction of more than 11%. The market has still been overwhelmed by multi-faceted problems in 2021, such as the prevailing COVID-19 pandemic and the tense situation in Myanmar. This has posed adverse impacts on Thai entrepreneurs engaging in export and investment in Myanmar, while in overall, the CLMV market still has economic growth potential and high demand for Thai goods and services. Liquidity enhancement for SMEs with adequate funding source for their international trade undertakings amid the surrounding challenges is accordingly crucial and swift remedial action is required. EXIM Thailand has thus released the following schemes:

  • +EXIM CLMV Comfort Credit Scheme offers a revolving credit facility to Thai entrepreneurs in the CLMV affected by the COVID-19 and economic slowdown, with a maximum credit line of 20 million baht per entrepreneur at a special interest rate of 3.99% per annum and a maximum repayment period of 3 years. The credit facility can be secured by a letter of guarantee from Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) together with a personal or juristic person guarantee. Entrepreneurs may apply for the credit facility from today until November 30, 2021 via the Bank’s website: www.exim.go.th. For further information, please contact the Bank’s Head Office or any of its branches.
  • +EXIM Relief Scheme for Thai Entrepreneurs in Myanmar offers to the Bank’s existing clients both principal debt suspension for a maximum of 12 months for long-term loans and roll-over of promissory notes for up to 180 days. To apply for assistance under the scheme, please contact the Bank’s officers by September 30, 2021.

EXIM Thailand President further said that, from the Bank’s close follow-up and assessment of the tough situation in Myanmar, Thai entrepreneurs have started to be affected by late payment for goods/services and orders suspended by buyers in Myanmar. EXIM Thailand has thus continuously worked out assistance measures as necessary up to present. The Bank currently has a total of over 200 clients in Myanmar, comprising both Thai exporters and investors, involving a total credit amount of approximately 5,300 million baht. The relief scheme should be able to reduce financial costs and boost liquidity for Thai entrepreneurs’ business operations to some extent.

Besides the above financial assistance, EXIM Thailand is ready to render advisory support to Thai exporters and investors in Myanmar via Hotline Tel. 0 2271 3700 ext. 3009.

 “The ongoing COVID-19 spread that has ravaged countries across the globe including Thailand and the CLMV since the beginning of 2020 coupled with other emerging factors have posed profound impacts on Thai entrepreneurs. Considering the CLMV as a new frontier market with high and long-term economic potential, we have untiringly worked out short-term relief and assistance schemes covering both credit facility and provision of advice with a view to sustaining business liquidity for Thai entrepreneurs pending the economic recovery of the CLMV,” added Dr. Rak.

 

Political News

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: